Kalkulator do obliczania zezwoleń alkoholowych

Kalkulator do obliczania należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Instrukcja dla użytkowników kalkulatora:

1. Wybierz kategorię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które posiadasz lub o które się ubiegasz:
kategoria A - napoje o zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
kategoria B - napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do18 % oprócz piwa,
kategoria C - napoje o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

2. Wprowadź wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (brutto, tj. z podatkiem VAT i akcyzowym)
Grosze oddziel kropką lub przecinkiem. Nie wpisuj waluty ani innych znaków alfabetycznych i nie rób spacji. Jeżeli sprzedaży nie było lub dopiero ubiegasz się o zezwolenie, wpisz 0.

3. Wprowadź datę ważności zezwolenia - początkową i końcową.
Kalkulator obliczy należności dla zezwoleń, których daty są takie same. Jeżeli zezwolenia mają różne daty ważności, obliczenia musisz wykonać odrębnie.

4. Po kliknięciu w przycisk „dalej”, zobaczysz wynik swoich obliczeń dla wybranej(-ych) kategorii alkoholu, za okres ważności zezwoleń w roku bieżącym.

5. Dokonaj wpłaty wyliczonej należności w podanych przy obliczeniu terminach, w całości lub w ratach. Jeżeli dopiero ubiegasz się o zezwolenie, należność wpłacasz przed odbiorem zezwolenia, na podstawie naliczenia uzgodnionego w urzędzie.

6. Wpłaty należności należy dokonywać gotówką lub przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy Pawłowice nr rachunku: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 z podaniem numeru zezwolenia i adresu punktu sprzedaży.

7. Nie zapomnij o wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w urzędzie do 31 stycznia, oświadczenia o wartościach sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na które posiadasz zezwolenia i dla których dokonałeś wyliczeń.


Brak złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty w podanym wyżej terminie, powoduje wygaśnięcie zezwolenia.


Kalkulator wykonuje obliczenia zgodnie z zapisami art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Spraw Obywatelskich, obsługa przedsiębiorców, pok. 0.4, telefon: 32 47 56 316.

Nowa kalkulacja opłaty

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi kategorii A:
Wartość sprzedaży dla kategorii A w roku 2022:
Zezwolenie na sprzedaż alkoholi kategorii B:
Wartość sprzedaży dla kategorii B w roku 2022:
Zezwolenie na sprzedaż alkoholi kategorii C:
Wartość sprzedaży dla kategorii C w roku 2022:
Data początkowa ważności zezwolenia:
Data końcowa ważności zezwolenia:

Tu ma być wynik

Last update at: 02.01.2023
Author: Joanna Ryłko
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected