Konkurs Najlepszy uczeń - sportowiec

Najlepszy uczeń sportowiec

Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w UCHWAŁA NR XVI/171/2020 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice

Last update at: 03.06.2020
Author: GZO
Updated by: Adam Brandys

Comments

Comments not found, be first

Please login to comment

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected