Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Informacje dotyczące zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady folii, sznurka oraz opon powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać m.in. do następujących zakładów przetwarzania odpadów:

  • PreZero Recykling Południe Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej - Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług polegających na odbiorze odpadów z terenu Gminy Pawłowice - dostępny TUTAJ

 

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

tym samym odpady te nie są przyjmowane w PSZOK.

Last update at: 11.05.2022
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected