Podmioty odbierające odpady, RDR

Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów, podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych są zobligowani do posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie podmiotem.

Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług polegających na odbiorze odpadów z terenu Gminy Pawłowice - dostępny TUTAJ

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy objęte są gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierają następujące podmioty:

  • Sektor I - Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne
  • Sektor II - P.S.T. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik
  • Sektor III - P.S.T. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

Podział gminy na sektory dostępny TUTAJ

Last update at: 05.09.2022
Author: Grzybek Krzysztof
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected