PSZOK

PSZOK dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice znajduje się w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A (teren Gminnego Zespołu Komunalnego - zobacz).

Punkt jest czynny w godzinach:

 • poniedziałek: 11.00 – 15.00          
 • wtorek: 14.00 – 18.00          
 • środa: 7.00 – 11.00
 • czwartek: 7.00 – 11.00               
 • piątek: 7.00 – 11.00                
 • sobota: 8.00 – 12.00

W punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe w nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, z podziałem na poniższe rodzaje odpadów:

 • Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura
 • Opakowania ze szkła, szkło
 • Opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale
 • Popiół z palenisk domowych
 • Bioodpady
 • Zużyte opony
 • Gruz ceglany i betonowy,
 • Materiały izolacyjne, np. styropian budowlany, wełna mineralna,
 • Opakowania po farbach, lakierach,
 • Inne odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Świetlówki i żarówki
 • Przepracowane oleje
 • Zużyte filtry
 • Przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Inne odpady niebezpieczne
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble, dywany, wózki itp.
 • odpady tekstyliów i odzieży

 Limity ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 m3 / rok / nieruchomość
 • zużyte opony - 8 szt. / rok / nieruchomość
 • pozostałe odpady: bez limitu

ODPADY DOSTARCZANE NA PSZOK MUSZĄ BYĆ POSEGREGOWANE ZGODNIE Z POWYŻSZYM WYKAZEM

 

W PSZOK nie są przyjmowane:

 • azbest,
 • opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
 • części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,
 • odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 • niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.

PSZOK obsługuje firma: P.S.T. Transgór S.A.

 

 

Dodatkowe punkty zbiórki:

Przeterminowane leki, zanieczyszczone opakowania po lekach można również wrzucać do pojemników ustawionych w poniższych aptekach czynnych w godzianach pracy aptek:

 • Apteka „Maria” w Pielgrzymowicach, ul. Golasowicka 4,
 • Punkt Apteczny „Bemvita” w Golasowicach, ul. Korczaka 6a,
 • Apteka Ogólnodostępna „Bemvita” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 62A,
 • Punkt Apteczny „Delfin” w Pawłowicach,  ul. Zjednoczenia 72A,
 • Apteka Pawłowicka w Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 16
 • Apteka „Pniówek” w Pniówku, ul. Krucza 12

Baterie i akumulatorki można również wrzucać do pojemników ustawionych w poniższych punktach czynnych w godzinach:

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, ul. ul. Z. Nałkowskiej 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, ul. Szkolna 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach, ul. Pukowca 4,
 • budynek Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, ul. Szkolna 7,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach, ul. Pszczyńska
Last update at: 22.06.2023
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected