Kontakt

Masz pytania w sprawie odpadów?

Pytania związane z systemem odbioru odpadów komunalnych należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Pawłowice:

Zgłoszeń przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne, takich jak np. pominięcie nieruchomości podczas zbiórki, uszkodzenie pojemnika na odpady itp. należy dokonywać w ciągu dwóch dni roboczych od zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, podając:

  • imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
  • dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
  • sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

URZĄD GMINY PAWŁOWICE
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
tel. (32) 4756 300, fax (32) 4756 301
e-mail: gmina@pawlowice.pl
http: www.pawlowice.pl

godziny pracy urzędu:
wtorek: 7:30 - 17:00
pozostałe dni robocze tygodnia: 7:30-15:30

Last update at: 27.11.2020
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected