Jakość powietrza

Jakość powietrza

W związku z tym, że w roku 2023 w gminie Pawłowice odnotowano powyżej 35 dni z przekroczeniem średniodobowego dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50μg/m3, decyzją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Katowicach w gminie został wprowadzony I poziom, który ma charakter informacyjny i edukacyjny i obowiązuje od 27 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Gmina Pawłowice jest zobowiązana do ciągłego informowania mieszkańców o jakości powietrza. 

Powiadomienia o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim kliknij tutaj.

Jeżeli dodatkowo chcesz:

- dowiedzieć się bieżących informacji o jakości powietrza z mapy prognoz dla województwa śląskiego kliknij tutaj,

- dowiedzieć się danych z poszczególnych stacji pomiarowych województwa śląskiego kliknij tutaj, (aby przejść do danych pomiarowych należy kliknąć w interesującą nas stację),

- dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza, a także smogu ze strony prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego kliknij tutaj.

I POZIOM OSTRZEGANIA wprowadził WIOŚ działając zgodnie z planem działań krótkoterminowych oraz procedurą powiadamiania o jakości powietrza. Plan działań krótkoterminowych (PDK) stanowi część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętego uchwałą przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku i obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku.

Bezpośredni adres mapy przedstawiającej dane z sensorów do badania jakości powietrza w Gminie Pawłowice - zobacz 

Jeżeli chcesz zobaczyć dane pomiarowe z  konkretnego sensora do badania jakości powietrza, kliknij na mapie nazwę miejscowości.

Informację o jakości powietrza można również mieć w swoim smartfonie. Aplikację można bezpłatnie ściągnąć na telefon komórkowy ze strony (Android) - www.play.google.com

Sensory do badania jakości powietrza w Gminie Pawłowice

Gmina Pawłowice zakupiła i uruchomiła 8 czujników do badania stanu jakości powietrza. W każdym sołectwie zamontowano jeden sensor, który pobiera następujące dane: stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie.

Dane te, automatycznie, za pomocą systemu elektronicznego, są nanoszone na mapę on-line. Ma do niej dostęp każdy mieszkaniec, a korzystanie z mapy nie wymaga rejestracji. Na bieżąco mieszkańcy mogą więc śledzić stan jakości powietrza w punktach pomiarowych na terenie gminy. Punkty te na mapie są zaznaczone kolorami, od zielonego poprzez pomarańczowy do ciemnoczerwonego, gdzie zielony oznacza stan bardzo dobry stan powietrza a czerwony - bardzo zły. Z mapy można odczytać dokładny pomiar wszystkich danych zebranych przez sensory: stężenie pyłów zawieszonych, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie.

System umożliwia również podgląd pomiarów do 24 godzin wstecz. Firma Airly z Krakowa, która realizowała zadanie w gminie Pawłowice, w najbliższym czasie rozszerzy usługę o prognozę jakości powietrza na najbliższą dobę.

Lokalizacja czujników w gminie Pawłowice:
1. Krzyżowice, ul. Szkolna 6 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach,
2. Warszowice, ul. Pszczyńska 2 – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego,
3. Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 – Urząd Gminy Pawłowice,
4. Pawłowice, ul. Pukowca 5 - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II,
5. Pniówek, ul. Kanarkowa 2 – Dom Ludowy Pniówek,
6. Golasowice, ul. Z. Nałkowskiej 2 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach,
7. Jarząbkowice, ul. Rolnicza 1– Dom Ludowy w Jarząbkowicach,
8. Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6 - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki,

 

 

Last update at: 16.10.2019
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected