Darowizny dla Gminy Pawłowice z Fundacji JSW

Darowizny dla Gminy Pawłowice z Fundacji JSW

 

Rok 2022

„Kolorowe Podwórko”,  plac zabaw i rekreacji przy Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach. Kwota darowizny:  45.000,00 zł. 

„Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Pawłowice”. Kwota darowizny: 20.000,00 zł.

"Bieg Pawłowicki”.  Kwota darowizny: 15.200,00 zł.

„Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Pawłowice”. Kwota darowizny: 20 000,00 zł.

„Kreatywny przedszkolak na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie”. Kwota darowizny: 31 100,00 zł.

„Organizacja obchodów 25 – lecia istnienia ZSO im. J. Pawła II w Pawłowicach”. Kwota darowizny: 8 000,00 zł.

„Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy Przedszkolu w Golasowicach.” Kwota darowizny: 50 000,00 zł.

„Interaktywne  przedszkole w Pielgrzymowicach – wprowadzenie przedszkolaków w świat nowoczesnych technologii.” Kwota darowizny: 18 450,00 zł.

"Doposażenie pracowni medycznej o sprzęt do praktycznej nauki przedmiotu". Kwota darowizny: 20 000,00 zł.

Rok 2021

"Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach". Kwota darowizny: 49.000,00 zł.

"Budowa Wodnego Placu Zabaw". Kwota darowizny: 150.000,00 zł.

 

Rok 2020

"Program profilaktyki wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2019-2022”. Kwota darowizny: 49.500,00 zł.

„Bieg Pawłowicki 2020”. Kwota darowizny: 15.000,00 zł.

„Doposażenie placu zabaw w parku im. Ks. prof. S. Pisarka przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach”. Kwota darowizny: 49.000,00 zł.

„Budowa placu zabaw z ogrodzeniem, ścieżkami edukacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem terenu”. Kwota darowizny: 49.500,00 zł.

Last update at: 04.01.2023
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected