Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska 2022

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska 2022

 

 

Tytuł projektu: Przebudowa toru do curlingu przy ulicy Pukowca 7 w Pawłowicach.

Dofinansowanie: 1 243 800,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 195 631,00 zł.

Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022, dotyczący Przebudowy toru do curlingu przy ulicy Pukowca 7 w Pawłowicach, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ulicy Pukowca 7, otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 1 243 800,00 zł. Inwestycja jest realizowana 2 - etapowo, 1 etap zakończył się 30 listopada 2022 r., 2 etap - związany z budową nowoczesnego toru - potrwa do 30 listopada 2023 r.

Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w zakresie dostosowania toru curlingowego o wymiarach 46,3x4,6 m, do parametrów pozwalających na organizację imprez rangi mistrzowskiej, obejmuje:
- obudowę toru curlingowego konstrukcją drewnianą z izolacją termiczną,
- wymianę membrany przykrywającej całość hali na membranę dwupłaszczową z automatycznym systemem uzupełniania powietrza,
- wykonanie dolnego pasa ścian w technologii murowanej,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- budowę szatni dla zawodników z przeszkleniem, systemem wizyjnym,
- wykonanie nowej instalacji chłodniczej, wentylację mechaniczną oraz systemu przygotowania wody do tafli toru,
- montaż systemu audiowizualnego do transmisji zawodów on line oraz nagrania.

Last update at: 16.12.2022
Author: Aleksander Matula
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected