Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

 

Gmina Pawłowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 562 200,00 zł, w ramach rządowego programu pn. Laboratoria Przyszłości.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń do szkół podstawowych w naszej gminie. Będą to m.in. drukarki 3D, roboty, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, w sumie ok. 175 różnych urządzeń wybranych z katalogu.

W programie Laboratoria Przyszłości wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona jest od liczby uczniów.

Największą kwotę w wysokości 143 700,00 zł przyznano Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach, 137 400,00 zł otrzyma Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, 90 600,00 zł trafiło do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, 70 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach, natomiast Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Golasowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżowicach, otrzymały po 60 000,00 zł.

**************************

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. (Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2).

 

Informacje w mediach: 

ZOBACZYĆ… ZBADAĆ…ZROZUMIEĆ… ZAPAMIĘTAĆ  kliknij tutaj.

Edukacja przez doświadczenie. Kliknij tutaj.

 

Last update at: 27.07.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected