Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Tytuł projektu:

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice

 

Projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga 

 

Krótki opis projektu:

Stan techniczny sieci wodociągowej w Gminie Pawłowice nie spełnia wymagań związanych z ochroną przeciwpożarową mieszkańców.  Problemem jest  niska wydajność systemu podczas akcji ratowniczych. Analiza sytuacji wskazuje, że zalegające w rurach rdza i kamień , zbyt małe średnice rur oraz  niesprawne hydranty nie zapewniają odpowiedniej przepustowości wody – parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wew. i Adm. z dnia 24 lipca 2009r.
W celu  spełniania wymagań oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańcom  należy wymienić 120 hydrantów - niesprawnych lub uszkodzonych oraz wymienić ok. 6.9 km sieci wodociągowej.

W tym kontekście, inwestycja przewiduje:
-wymianę   ok. 6.9 km sieci wodociągowej rury stalowe na rury PE oraz zwiększenie średnic do DN 125 (wymiana sieci w Warszowicach ul. Pszczyńska, Żorska, w Golasowicach ul. B.Prusa, ul. Zjednoczenia w Pawłowicach)

-wymianę 120 hydrantów – na terenie całej Gminy Pawłowice.

 

 

 

 

 

Okres realizacji:

Październik 2022-styczeń 2024

Wartość dofinansowania: 7 569 501,81 zł

Dofinansowanie:  6.549.300,87 zł

 

Last update at: 26.04.2023
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Monika Klimek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected