Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

We wrześniu 2020 r. Gmina Pawłowice otrzymała w ramach RFIL-u dofinansowanie w kwocie 2 418 349,00 zł brutto.

Inwestycje sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Pawłowice to:

 Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach. 

Więcej na temat inwestycji tutaj.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach.

 

Last update at: 15.01.2021
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected