2003

Laureaci I edycji - 2003

Henryk Ćmok

Urodził się 20 lipca 1938 r. W Pawłowicach. Tu się wychował, tu ukończył w 1952 r. Szkołę podstawową. W 1960 r. Ukończył Liceum Kulturalno-Oświatowe w Gliwicach, zdał maturę i uzyskał dyplom. W 1961 r. Rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W latach 1962-1965 był adeptem w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. W 1966 r. Zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uzyskując tytuł aktora lalkarza. W latach 1965-1993 pracował w Teatrze Lalek "Banialuka" w Bielsku-Białej, był również aktorem w Teatrze Lalek "Ateneum" w Katowicach. Od 1978 r. Z niewielkimi przerwami był pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, od grudnia 1994 r. - do nagłej śmierci 5 czerwca 1995 r. Pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawłowice.

Śp. Henryk Ćmok od początku swojej zawodowej działalności był bardzo zaangażowany w tworzenie kultury na terenie naszej Gminy. Prowadził społecznie młodzieżowy zespół teatralno-taneczny przy kawiarence PGR. Od początku powstania GOK w 1967 r. Był instruktorem zespołu teatralnego, młodzieżowych zespołów tanecznych oraz chóru. Uczestniczył w organizowaniu wielu okolicznościowych imprez, inspirował pawłowicką młodzież do twórczych działań, nie zapominając również o starszym pokoleniu – pobudzał środowiska wiejskich gospodyń do kultywowania ludowej tradycji. Był pierwszym instruktorem chóru "Talizman", który prowadził przed 10 lat. Był pomysłodawcą i współorganizatorem I Dni Pawłowic oraz Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej. Prowadził kursy tańca towarzyskiego i warsztaty robótek ręcznych. Napisał wiele tekstów i melodii piosenek oraz pieśni religijnych.

Nazwisko H. Ćmoka przyciągało wielu ludzi do czynnego uczestnictwa w kulturze. Jego otwartość, optymizm, poczucie humoru sprawiały, że stał się człowiekiem popularnym nie tylko na terenie naszej Gminy. Nagrodę odebrała żona – Pani Krystyna Ćmok.


Ksiądz Profesor Stanisław Pisarek

Urodził się 24 marca 1929 r. W Pawłowicach. Święcenia Kapłańskie uzyskał 29 czerwca 1954 r. W Piekarach. Jest profesorem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest Pierwszym rodowitym pawłowiczaninem, który osiągnął tak wiele na niwie nauki. O zdaniu matury w 1949 r. W Państwowej Szkole Ogólnokształcącej w Pszczynie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie rozpoczynając studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilka pierwszych lat kapłaństwa poświęcił pracy duszpasterskiej a od 1960 r. rozpoczął studia z biblistyki, następnie studia doktoranckie, zaś 8 maja 1995 r. Otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej. Ksiądz Prałat S. Pisarek poświęca swoje życie służbie Bogu, ludziom i nauce. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych w świecie naukowców zajmujących się biblistyką. Ksiądz Pisarek nie kryje swojego pawłowickiego pochodzenia, jest przyzwyczajony do swojej małej ojczyzny, daje temu wyraz znajdując czas, by towarzyszyć mieszkańcom gminy we wszystkich ważnych gminnych uroczystościach. Ks. Pisarek napisał i wydał w 1996 r. Książkę z okazji 700 lecia Parafii oraz przypomniał sylwetki zasłużonych kapłanów. W 2004 r. Ks. Pisarek będzie obchodził 50-lecie kapłaństwa.


Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek"

Uruchomiona została 4 grudnia 1974 r. Jako pierwsza kopalnia na Ziemi Pszczyńskiej, ówcześnie nosiła nazwę "XXX Lecia PRL". Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów przemysłu wydobywczego o docelowej zdolności wydobywczej 15.000 ton/dobę. Obecnie zatrudnia 4 900 pracowników, z czego ponad 1 300 osób to mieszkańcy gminy, ponadto około 500 osób zatrudnionych jest w firmach pracowniczych przy kopalni. Wśród kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod względem wyniku finansowego zajmuje pierwsze miejsce, natomiast w całym resorcie górnictwa od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce. Dzięki powstaniu kopalni doszło do realizacji osiedla mieszkaniowego, które obecnie posiada prawie 1 800 mieszkań. Osiedle zamieszkała znaczna część społeczeństwa Gminy. Kopalnia uczestniczyła w budowie Szkoły Podstawowej i Przedszkoli na osiedlu, finansowała też budowę rurociągu wody pitnej w Krzyżowicach. Powstałe w związku z działalnością wydobywczą szkody górnicze są na bieżąco usuwane, a dbałość o ochronę wód i powietrza spowodowała budowę oczyszczalni ścieków, z której korzystają mieszkańcy gminy oraz zabudowę filtrów na kominach ciepłowni. W 1974 r. Powstał klub sportowy "GKS Pniówek 74", który od kilku lat utrzymuje się w klasie okręgowej. Nagrodę dla Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" odebrał Dyrektor Stanisław Tobiczyk.

Last update at: 01.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected