2005

Laureaci III edycji - 2005

Alfred Gumola

Urodził się 17.04.1914 r. w Bąkowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum studiował w Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. W 1935 r. Podjął pracę nauczyciela w szkołach podstawowych w Pielgrzymowicach i Golasowicach, ucząc jednocześnie w polskiej szkole ewangelickiej I stopnia i polskiej szkole powszechnej III stopnia. Wychowany w duchu tolerancji godził pracę w tych trudnych czasach w obu placówkach. Kiedy zbliżała się wojna w 1939 roku otrzymał polecenie, by spalić wszystkie polskiej dokumenty znajdujące się w Szkole w Pielgrzymowicach, a wśród nich Kronikę Szkoły, której autorem był Karol Miarka. W tej kronice znajdowały się zapisy o przebiegu plebiscytu oraz wiele nazwisk związanych z przywracanie polskości na terenach śląskich, głównie obecnej gminy Pawłowice. Alfred Gumowa ukrył Kronikę Karola Miarki przed zniszczeniem w bezpiecznym miejscu, które ujawnił dopiero po wojnie. W czasie wojny losy rzucały P. Gumolę w różne miejsca Europy, ale po jej zakończeniu – w 1945 r. Powrócił do Pielgrzymowic by zorganizować szkołę w dawnym pałacyku Reizensteinów. W szkole tej uczył do 1972 roku, a po przejściu na emeryturę uczył jeszcze w Szkole Przysposobienia Rolniczego, był bibliotekarzem w Bibliotece Gminnej, sekretarzem w Kółku Rolniczym, radnym Gminnej Rady Narodowej w Golasowicach. Dzięki heroicznemu czynowi ukrycia kroniki do dziś można czytać zapiski Karola Miarki – kronika obecnie znajduje się w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.


Krystyna Twardzik

Urodziła się 24.10.1941 r. w Krzyżowicach, jest wzorem chrześcijańskiej postawy, skromności, otwartości do ludzi, tolerancji, społecznego zaangażowania. W 1979 r. Pani Krystyna została Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, funkcje tę pełniła 20 lat i w tym czasie zrobiła dla Krzyżowic więcej niż jakakolwiek inna osoba. Jest artystką i poetką, której teksty i piosenki znane są poza granicami gminy, nierzadko traktowane jako utwory nieznanego autora, prezentowane są na imprezach folklorystycznych i konkursach, Większość piosenek powstała z myślą o Zespole "Harmonia" założonym przez nią w 1980 r. Jej talent, wrażliwość i smak artystyczny odzwierciedlany jest również w twórczości teatralnej – jest autorką tekstów, inscenizacji ludowych, reżyserem i scenografem. Wszystkie teksty o miłości ojczyzny, swojej wsi, uczuciach, pracy rolnika – zostały napisane dla zespołu Harmonia, przez ten zespół śpiewane i zagrane z okazji różnych uroczystości i imprez. W 995 r. W Krzyżowicach wystawiona została przez Harmonię "Szopka Bożonarodzeniowa" Krystyny Twardzik sfilmowana przez Telewizję Polską, a w 2000 r. Występy Harmonii zostały wykorzystane przez TVN Kraków. Twórczość P. Krystyny prezentowana jest przez zespół na wielu festiwalach i konkursach, na których Krystyna Twardzik wspierała budowę Domu Ludowego i wiele innych inicjatyw lokalnych, nie tylko czynami, ale również materialnie.


Florian Wowra

Urodził się 22 marca 1958 r. I całe życie spędził w Warszowicach, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej i prowadził swą działalność społeczną. Całe swoje życie był związany z pożarnictwem, gdyż dziadek – Jan Wowra był współzałożycielem OSP Warszowice, a ojciec Leon czynnym działaczem straży. Mając zaledwie 22 lata, w 1980 roku został wybrany Naczelnikiem Straży. Był to też początek dobrej działalności Osp. Część Zarządu Straży włączyła się do społecznego komitetu budowy sali Domu Strażaka, którą rozpoczęto w 1982 r. Pod kierownictwem Floriana Wowry, a zakończono w ciągu 2 lat. Był działaczem samorządowym, pełnił funkcję Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego, był zawodnikiem z kilkunastoletnim stażem. Również w 1994 r. Został wybrany Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcję tę pełnił 10 lat. Wielki społecznik w życiu swej miejscowości i Gminy. Zmarł nagle 27 maja 2004 roku.

Last update at: 01.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected