2006

Laureaci IV edycji - 2006

Zygmunt Wierzyński

Mieszkaniec Studzionki, ale połowę swojego życia poświęcił gminie Pawłowice, pracując w Urzędzie Gminy ponad 30 lat. Od 1 stycznia 1973 r. Do 15 czerwca 1990 r. Pełnił funkcję Naczelnika Gminy, wtedy to gmina kilkukrotnie uzyskiwała tytuł "Mistrza Gospodarności", co było przejawem dobrego gospodarowania i dbałości o rozwój gminy. Za czasów zarządzania gminą przez P. Wierzyńskiego powstało wiele dróg asfaltowych, rozpoczęto budowę wodociągów, gazociągów, budowano obiekty użyteczności publicznej – domu strażaka, boiska, powstała nowa szkoła w Pielgrzymowicach, harmonijnie rozwijało się osiedle. Pan Zygmunt zawsze był i nadal jest bliski mieszkańcom gminy, szczególnie rolnikom, uczestniczył w życiu społeczności lokalnych pomagając w rozwiązywaniu problemów i łagodząc nie trudne sytuację. W czasie 17 lat gmina Pawłowice rozwijała się pod względem gospodarczym i społecznym. Typowo rolniczy charakter gminy zmienił się w przemysłowy dzięki powstaniu KWK "Pniówek". W 1990 roku, po zmianach ustrojowych P. Wierzyński został zgłoszony jako kandydat na wójta, jednak nie uzyskał wymaganej ilości głosów nowych radnych. Nie rozstał się z Gminą – nadal pracował w urzędzie, jako kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii do 2003 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Obecnie nadal pracuje prowadząc badania statystyczne dotyczące rolnictwa w gminie, zawsze otwarty na współpracę, doradztwo i utrzymanie kontaktów z gminą.


Ks. Jan Kapuściok

Przybył do Pawłowic w 1984 roku, by od 4 stycznia służyć jako wikariusz w Parafii p. w. Jana Chrzciciela – z poleceniem przygotowania i rozpoczęcia budowy kościoła na osiedlu, w mającej powstać nowej parafii. 4 lutego 1986 r. został mianowany proboszczem Parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Św. W Pawłowicach Osiedlu. Ksiądz Jan budował największą parafię w Gminie od podstaw, w trudnych czasach przemian społecznych i gospodarczych, w bardzo zróżnicowanym środowisku społecznym. Ksiądz Proboszcz wraz z parafianami wybudował najpierw kaplicę, w której odprawiano msze święte, a potem kościół, który został poświęcony 14 września 1994 r. Obok kościoła powstały salki katechetyczne, probostwo, a za ul. Polną – cmentarz wyznaniowy z kaplicą. Wszystkie obiekty są pięknie utrzymane i zadbane. Przedmiotem szczególnej troski ks. proboszcza są sprawy wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Prowadzi ożywioną działalność charytatywną na terenie parafii, gminy a także poza granicami Polski – dla ofiar tragedii i kataklizmów. Czynnie włącza się w codzienny rytm pracy górników otaczając ich modlitwą o bezpieczeństwo. Działał bardzo aktywnie w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego dewiza: „Tu i teraz jest miejsce na pracę dla chwały bożej, ku pożytkowi bliźniego, dla wzajemnego uświęcania się...”


Zespół Śpiewaczy „Talizman”

Powstał w 1984 roku pod dyrekcją Józefa Pisarka – organisty. Na początku liczył 8 osób i pierwszy raz zaśpiewał na dożynkach gminnych we wrześniu 1984 r. Jednak ze względów organizacyjnych nie rozwijał się, Po krótkiej przerwie – 15 sierpnia 1985 r. p. Anna Karaś reaktywowała zespół, a jego prowadzenia podjął się śp. Henryk Ćmok. Zespół skupiał 22 osoby. Po śmierci H. Ćmoka instruktorzy zmieniali się, obecnie zespół prowadzi Gabriela Gwiszcz, a opiekunem jest p. Róża Zielonka. Godne podkreślenia są występy zespołu na wszelkiego rodzaju przeglądach i konkursach, z których wraca z punktowanymi miejscami lub wyróżnieniami. Talizman posiada w swym repertuarze ponad 100 pieśni i piosenek na różne okazje i uroczystości. Zespół rozsławia Pawłowice, gminę, ziemię pszczyńską daleko poza granicami naszego regionu. Zajmuje czołowe miejsca na przeglądach międzynarodowych „Złoty Kłos”, a solistka Anna Śleziona zajmuje wyróżnienia indywidualne, znalazła się też w finale konkursu organizowanego przez Telewizje Katowice „Po naszymu czyli po śląsku”. Zespół działał początkowo przy Kole Gospodyń Wiejskich, a od 1990 roku jest pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury. Swój dorobek, program i talent prezentuje na koncertach i uroczystościach gminnych, na spotkaniach okolicznościowych i w szkołach.

Last update at: 01.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected