2007

Laureaci V edycji - 2007

Józef Wantuła

Urodził się 3 stycznia 1938 r. w Pielgrzymowicach, ale mieszka w Golasowicach, gdzie cieszy się szacunkiem mieszkańców i jest w społeczności wielkim autorytetem. W swą twórczą, społeczną pracę wkłada "serce i duszę", a rozpoczął ją w 1966 roku, reaktywując Ochotniczą Straż Pożarną w Golasowicach. Wybrany został wówczas Sekretarzem Zarządu, później Naczelnikiem OSP, a w 1996 r. Prezesem – funkcję tę pełni do dziś W styczniu 1986 r. Powierzono J. Wantule obowiązki Komendanta Gminnego OSP w Pawłowicach, które pełnił do 31 grudnia 1998 roku. W tym czasie w gminie rozwinęły się Młodzieżowe Drużyny Pożarnictwa, które zajmowały czołowe miejsca w zawodach na wszystkich szczeblach współzawodnictwa. Drużyny z Golasowic pod nadzorem p. Wantuły brały udział w zawodach:
- 8-krotnie w Powiatowych Zawodach Pożarniczych, na których 4-krotnie zdobyły mistrzostwo,
- 9-krotnie w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych zdobywając 6 razy mistrzostwo Śląska,
- 6-krotnie brały udział w Krajowych Zawodach Pożarniczych zajmując III i VII miejsca.

W czasie pełnienia funkcji Komendanta Gminnego OSP przez p. Wantułę zostały wyremontowane strażnice w Golasowicach i Pielgrzymowicach, a Straże otrzymały nowe samochody gaśnicze. Radny Rady Gminy Pawłowice w kadencji 1998-2002, członek Zarządu Gminy Pawłowice. Za swą pracę i działalność społeczną odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Sztandarem Pracy II Klasy, medalami i odznakami za zasługi dla Pożarnictwa i ochotniczych straży pożarnych. Zawsze czynnie uczestniczy w życiu społecznym sołectwa i gminy.


Roman Nogły

Społeczna działalność p. Romana sięga 1946 roku, kiedy to był jednym ze współzałożycieli pierwszego na terenie gminy Pawłowice klubu sportowego, który w czerwcu 1947 r. przyjął nazwę Ludowy Zespół Sportowy „PIAST” Pawłowice, którą nosi do dziś. Był jednym z inicjatorów budowy pierwszego boiska. Przez wiele lat jako Prezes czy też jako członek Zarządu LZS „Piast”, którego jest nadal honorowym członkiem, prowadził aktywną pracę w sekcjach: piłki nożnej, siatkówki, turystyki i innych. Jako członek Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS p. Nogły był inicjatorem, a także służył nieocenioną pomocą działaczom sportowym w pozostałych sołectwach gminy. Od 1975 r. przez 20 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, skupiającego przedstawicieli wszystkich organizacji sportowych z terenu gminy. W okresie tym był inicjatorem i organizatorem masowych imprez sportowo-rekreacyjnych m. in. „Gminnego Święta Sportu”, kolarskiej „Rowerem Wszędzie”, motorowerowej „Pokochajmy Motorower”, motocyklowej „Złoty Kask”. Imprezy te były eliminacjami do zawodów ogólnokrajowych. Pan Nogły był inicjatorem wprowadzenia od 1991 r. we wszystkich szkołach podstawowych w gminie gimnastyki rehabilitacyjnej i nauki pływania dla dzieci z wadami postawy. Za społeczną działalność został uhonorowany dyplomami i odznaczeniami, a w 1986 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


P.P.U.H. ALSA S.C. Elżbieta i Wojciech Zieburowie

Historia firmy ALSA z Krzyżowic liczy już ponad 50 lat. Działalność rozpoczęła się w małym warsztacie kowalsko-ślusarskim, założonym w maju 1957 r. przez Salomeę i Alojzego Zieburów. Tradycja zawodu kowalskiego w firmie ALSA sięga jednak znacznie dalej, bo aż 1929 roku. Obecnie firma działa jako spółka cywilna, a została utworzona na bazie warsztatu kowalsko-ślusarskiego Alojzego i Salomei Zieburów (rodziców Wojciecha), a jej nazwa pochodzi od pierwszych liter imion AL-Alojzy, SA-Salomea. Początkowo warsztat świadczył usługi przede wszystkim dla lokalnej społeczności – produkowano piece c.o., betoniarki, bramy oraz wykonywano wszelkie usługi ślusarsko-kowalskie i instalacje c.o. Przez lata działalności specjalizacją firmy stała się produkcja urządzeń dźwignicowych, hamulców, sprzęgieł, bębnów linowych, ogrodzenia, kraty metalowe, metalowe meble – zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym wzornictwie. Poprzez rozwój działalności i poszerzanie zakresu produkcji w firmie „ALSA” zatrudnienie znajduje kilkanaście osób, wyuczono wielu ślusarzy i kowali. ALSA uczestniczy w wystawach i targach na terenie całego kraju, a wyroby znajdują nabywców nie tylko w kraju, ale również na Słowacji, Węgrzech, w Niemczech, Rosji, a nawet w Indiach – co przynosi sławę nie tylko firmie, ale również promuje sołectwo Krzyżowice oraz gminę Pawłowice.

Last update at: 01.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected