2008

Laureaci VI edycji - 2008

TADEUSZ BAŃCZYK

Mieszka w Pawłowicach od 1945 r. Po ukończeniu szkół rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Studzionce, a następnie przez 38 lat w Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. Pracował na stanowisku zastępcy kierwnika szkoły i opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej, przez 11 lat pełniłfunkcję dyrektora gminnego szkół do spraw wychowawczych. Zawsze pracował z myślą o młodzieży, sporcie i środowisku. Dlatego otrzymał "Honorową Odznakę Przyaciół Harcerstwa", dyplomy sportowe i inne odznaki. Jako nauczyciel otrzymał nagrody Kuratora, Ministra Oświaty i to kilkakrotnie. Przy przejściuna emeryturę za całokształt pracy otrzymał specjalną nagrodę Ministra Oświaty. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybierany również do samorządu jako radny powiatu, radny gminy, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W radach pracował 12 lat. Na niwie kultury pracował jako kierownik-instruktor w Domu Kultury w Pawłowicach, gdzie odznaczył się dużą inwencją za c otrzymał dyplom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury oraz inne nagrody. Pan Tadeusz wykazał się działalnością i pracą w PCK, gdzie otrzymał srebrną i złotą odznakę. Pracował również z młodzieżą wojskową w OTK przez 6 lat, gdzie za prace otrzymał dyplomy oraz srebrny i złoty medal za zasługi dla Śląskiego Okręgu Wojskowego. Bardzo ważną działalnością pana Tadeusza była praca jako kurator społeczny do spraw dzieci i młodzieży przy sądach w Pszczynie, Wodzisławiu i Jastrzebiu Zdroju oraz jako ławnik Sądu Rejonowego uhonorowany medalem za zasługi w ochronie porządku publicznego. Dużą aktywnością wykazał się pracą na rzecz spółdzielczości, gdzie Spóldzielnia Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 pod jego opieką zdobyła II miejsce w kraju i kilkakrotnie I miejsce w województwie. Do dzisiaj udziela się w pracy na rzecz spóldzielczości jako przewodniczący Rady Nadzorczej GS Pawłowice oraz członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego. Wyróżniony jako "Zasłużony Działacz Spółdzielczości". Pan Tadeusz sołtysem został wybrany w styczniu 1991 roku. Poprzez pełnienie róznorakich funkcji i szerokiego wachlarza zainteresowań poznał środowisko Gminy i Powiatu, w dowód czego na 31 sołectw wybrany został prezesem Stowarzyszenia Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych Powiatu Pszyńskiego. Kiedyś sołtys kojarzył się głównie ze sprawami rolniczymi, a obecnie jest sołtysem "od wszystkiego". Wydarzeniami, które zadowoliły mieszkańców Pawłowic i sołectw gminy były organizowane Dożynki Gminne w latach: 1993, 1998, i 2005 r. Podstawą pracy sołtysa jest m. in. Nawiązywanie współpracy z działającymi na terenie sołectwa organizacjami, instytucjami i zakładami. Dzięki wcześniejszej pracy zawodowej udało Mu się poznać środowisko, w którym obraca się jako sołtys.


ZYTA KAPEL

Urodziła się 23 kwietnia 1936 r. W Pielgrzymowicach. Po zakończeniu II wojny Światowej kilkanaście lat mieszkała w Świętochłowicach, tam też po ukończeniu Liceum Pedagogicznego podjęła pracę jako nauczyciel geografii. Do Pielgrzymowic wróciła w 1965 r. i podjęła tu pracę w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki. Bardzo angażowała się wpracę pozaszkolną, rozwinęła dziąłalność turystyczno-harcerską, organizowała rajdy,bozy, wymiany międzynarodowe. W szkole tej przepracowała 30 lat, w tym prawie 20 lat na stanowisku dyrektora. W tym czasie wraz z mieszkańcami wybudowała salę gimnastyczną. Z inicjatywy pani Zyty zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, gdyż stary budynek nie spełniał żadnych wymogów budowlanych i sanitarnych. Dzięki przedsiebiorczości, uporowi i woli poświęcenia pani Zyty – w 1994 r. Oddano do użytku piękny budynek szkolny, a pani Zyta przeszła na emeryturę. Nie zwolniła jednak tempa życia – przez 12 lat, tj. Od 1995 r. Do początku 2007 r. Pełniła funkcję sołtysa, promując sołectwo oraz gminę na różnych spotkaniach, konferencjach, uroczystościach a nawet w Telewizji Polskiej. Nadal dba o o rozwój sołectwa i jego estetykę. Od 2006 r. Uczestniczy w "Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego". Pani Zyta była jednym z inicjatorów założenia w 2003 r. Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach i aktywnie w nim działa, jest członkiem Zarządu drugą kadencję. Za długoletnią pracę zawodową i zaangażowanie w życie społeczne została uhonorowana: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego", wieloma odznaczeniami i nagrodami Kuratora O światy, odznakami za zasługi dla harcerstwa i turystyki.


JARZĄBKOWIANKI

Są jednym z siedmiu zespołów folklorystycznych, działających pod patronatem Gminnego Ośrodka Kulturyw Pawłowicach. Zespół powstał w 1994 r. Z inicjatywy Genowefy Klimosz, przy współpracy ze śp. Henrykiem Ćmokiem. Pani Genowefa jest kierownikiem artystycznym, a instruktorem muzycznym jest pani Zofia Gaża. W skład zespołu wchodzą mieszkani Jarząbkowic – 16 pań. Zespół zachwyca wykonaniem ludowych pieśni podczas uroczystości gminnych, kościelnych, na wielu imprezach okolicznościowych na terenie gminy i poza nią. W repertuarze Zespołu znajdują się głównie utwory regionu cieszyńskiego. Bogaty zbiór strojów cieszyńsko-wałaskich Jarząbkowianki zawdzięczają pani Genowefie, która je wykonuje. Osiągnięcia zespołu są zasługą wszystkich pań, które systematycznie i z dużym zaangażowaniem iczestniczą w próbach i koncertach. Dzieki temu odnoszą sukcesy we wszystkich ważniejszych konkursach i przeglądach folklorystycznych w naszym regionie. Działalność zespołu spowodowała, że Jarząbkowice stały się ważnym miejscem działalności kulturalnej, a jego osiągnięcia śpiewacze przyczyniają się do rozsławiania Jarząbkowic i gminy na terenie kraju. Do ważnych uzyskanych wyróżnień zespołu należą: czołowe miejsca w konkursach "Złoty Kłos" w Zebrzydowicach, a w 2008 r. Zajęcie I miejsca i nominacja do 42 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, I i III miejsce w przeglądach "Wici" w Chorzowie oraz II i III miejsce dla solistki Urszuli Brańczyk na tych przeglądach, nagranie płyty CD.

 

 

Last update at: 18.06.2019
Author: Beata Cyganek
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected