2009

Laureaci VII edycji - 2009

Janina Barchańska

Urodziła się w Strumieniu w 1949 roku. W Pielgrzymowicach zamieszkała w wieku siedmiu lat, po tym, jak wraz z rodziną została wysiedlona z terenu oddanego pod budowę zapory goczałkowickiej. Po ukończeniu edukacji, z wielkim zaangażowaniem włączyła się w działalność społeczną lokalnych organizacji. W 1980 roku powierzono jej funkcje przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich oraz zastępcy prezesa Kółka Rolniczego w Pielgrzymowicach, które funkcje pełni do dnia dzisiejszego. W latach 80. Janina Barchańska była radną Gminy Pawłowice oraz członkiem Rady Sołeckiej w Pielgrzymowicach. Od roku 2003 jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego Karola Miarki. Jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich była organizatorką licznych imprez, biesiad, wiejskich i gminnych uroczystości dożynkowych, spotkań opłatkowych, wieczorków towarzyskich oraz wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Dzięki jej zaangażowaniu członkinie koła wraz ze swoimi rodzinami mogły zwiedzić wiele ciekawych miejsc w Polsce i poza jej granicami. Z jej inicjatywy założono także w 1985 roku ludowy zespół śpiewaczy „Pielgrzymowianki”, obecnie występujący pod nazwą „Niezapominajki”. Laureatka jest nie tylko założycielką i kierowniczką zespołu, lecz także jego filarem, bowiem jako jedyna członkini śpiewa w nim od samego początku istnienia. Wraz z kierownikiem muzycznym stale troszczy się o wzbogacanie repertuaru oraz wizerunek zespołu. Dzięki temu uświetnia on swoimi występami lokalne uroczystości oraz dożynki gminne i powiatowe, a także cyklicznie organizowane koncerty kolęd w rodzinnym kościele parafialnym św. Katarzyny oraz w kościołach sąsiednich wsi. Warto dodać, że zespół „Niezapominajki” pod kierownictwem Janiny Barchańskiej nagrał także płytę z kolędami. Co roku zespół bierze udział w gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz międzynarodowych przeglądach zespołów folklorystycznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Odznaczenia za dotychczasową pracę społeczną:
- Brązowy Krzyż Zasługi,
- Order Serca Matkom Wsi nadany dwukrotnie przez Zarząd Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
- Odznaka „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”,


Maksymilian Szymura

Mieszka w naszej gminie od 1932 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, by w 1955 roku móc wybudować własny warsztat stolarski, który wyposażył w nowoczesne maszyny i urządzenia. Od 1958 do 2002 roku wyszkolił w swoim zakładzie 60 uczniów. Wielu z nich uzyskało tytuły czeladnicze i mistrzowskie oraz założyło własne warsztaty w gminie i najbliższej okolicy. Doceniając jego wkład w rozwój rzemiosła stolarskiego Izba Rzemieślnicza w Katowicach przyznała Maksymilianowi Szymurze Złotą Odznakę. Laureat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej tejże Izby, a przez cztery kadencje pełnił także funkcję jej przewodniczącego. Pięć lat był również Radcą w Izbie Rzemieślniczej. Maksymilian Szymura od 1956 roku jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Pszczynie, za co został uhonorowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Centralny Związek Rzemiosła Polskiego srebrnym i złotym Medalem Kilińskiego oraz Medalem 60-ciolecia Izby Rzemieślniczej. W 1957 roku zaczął aktywnie działać w Spółdzielni Rzemieślniczej w Pszczynie, gdzie pełnił wiele funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Maksymilian Szymura od 1949 roku działał także na rzecz społeczności lokalnej, jako strażak - społecznik. W roku 1972 wybrano go na stanowisko Prezesa OSP Pawłowice. Z jego inicjatywy powołano Komitet Budowy Strażnicy w Pawłowicach, którego został przewodniczącym. Po trzech latach budynek oddano do użytku. W tamtym czasie był to jeden z najpiękniejszych obiektów użyteczności publicznej w gminie i powiecie. Okres dwudziestopięcioletniej prezesury Maksymiliana Szymury to czas wielu osiągnięć, nagród i wyróżnień za działalność statutową OSP na terenie gminy, w skali całego kraju oraz poza granicami.

Inna działalność społeczna Laureata:
- ławnik Sądu Rejonowego w Jastrzębiu,
- członek Rady Sołeckiej przez 2 kadencje,
- radny i Przewodniczący Komisji Handlu i Usług,
- członek Zarządu Kółka Rolniczego oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- inicjator odbudowy wieży w kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach

Nagrody za całokształt działalności:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi,
- Złoty Znak Związku OSP,
- Złoty i Srebrny Medal Zasługi Dla Pożarnictwa,
- Medal CTIF „FEUER NEHR-BOBLINGEN”,
- Medal „Budowniczy Domu Strażaka”,
- Medal XXX - lecia PRL,
- „Złota Odznaka za zasługi dla województwa katowickiego”


Grzegorz Witosza

Urodził się w 1940 roku w Suszcu. W wieku dwudziestu lat został nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bojszowach. W międzyczasie rozpoczął studia filologiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Przez cały ten okres był wyróżniającym się studentem, otrzymującym stypendium naukowe. W latach 1967 - 1972 pracował jako kierownik szkoły w Jankowicach. W 1973 roku objął funkcję wicedyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pawłowicach, którą sprawował do 1978 roku. Zgodnie z głoszoną przez siebie tezą, że postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży należy kształtować poprzez aktywne poznawanie piękna najbliższej okolicy, regionu i kraju, założył szkolne koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzięki wycieczkom krajoznawczym i rajdom górskim, których był organizatorem, wielu młodych ludzi poznało miejscowości i góry Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. W 1984 r. rozpoczęto w Pawłowicach budowę Szkoły Podstawowej nr 2, w której Grzegorz Witosza objął funkcję dyrektora. Do jego zadań należało wówczas ukończenie budowy, wyposażenie budynku, zebranie kadry pedagogicznej i doprowadzenie do otwarcia szkoły 1 września 1985 r. Zasług Laureata w organizacji i uruchomieniu tej największej na terenie gminy placówki oświatowej nie można przecenić. Były to bowiem niepewne czasy przemian, braków materiałowych i kryzysu, panującego w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Mimo przejścia na emeryturę w 1990 roku, Grzegorz Witosza nadal pracował jako nauczyciel języka polskiego w SP nr 2. W 1997 r. przyjął posadę nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego w nowo otwartym Liceum Ogólnokształcącym w Pawłowicach, gdzie pracował do 2003 roku.

W latach 1984 – 1990 był radnym Gminnej Rady Narodowej, a w latach 1998 – 2002 radnym w Radzie Powiatu Pszczyńskiego, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. Swoją postawą inspiruje wielu seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego, poszerzania horyzontów oraz pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego. Był członkiem zespołu pracującego nad projektem Edu-S Edukacja dla Seniorów. W ramach tego programu prowadzi zajęcia językowe w Gminnym Ośrodku Kultury. Grzegorz Witosza wciąż wyraża pragnienie, aby każdy mieszkaniec gminy mógł poprzez swoją aktywność i znajomość języków obcych czuć się pełnoprawnym obywatelem Europy.

Odznaczenia:
- Złoty Krzyż Zasługi;
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złota i srebrna odznaka „Zasłużony dla województwa katowickiego”

 

Od lewej stoją: Maksymilian Szymura, Grzegorz Witosza, Janina Barchańska.

Last update at: 28.12.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected