2010

Laureaci VIII edycji - 2010

„Animato”
Chór Kameralny „ANIMATO” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach od października 1995 roku. Dyrygentką chóru i jego założycielką jest Małgorzata Lucjan – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury chóralnej profesora Jana Wojtachy.

Chór tworzą uczniowie i absolwenci szkół z terenu Gminy Pawłowice. W ciągu 15 lat jego działalności członkami zespołu było 57 osób. Aktualnie grupa liczy 24 śpiewaków i śpiewaczek, średnia wieku w zespole wynosi zaledwie 20 lat – dlatego Animato jest zawsze jednym z najmłodszych zespołów na festiwalach i konkursach, w których bierze udział. Oprócz licznych występów w kraju, chór Animato występował także w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech. Bardzo dobrze rozwija się także współpraca z Niemcami. Chórzyści już 7 razy spotkali się z młodzieżą zespołów Vivid Voices i Clazz z Hanoweru. Pierwsza wymiana miała miejsce w roku 1998 a ostatnia w dniach od 20 do 24 października tego roku. W 2010 roku Animato obchodzi 15 - lecie działalności. Z tej okazji został zorganizowany koncert zaprzyjaźnionych chórów: Lutni ze Strumienia, Voce Segreto z Żor i Clazz z Hanoweru. Ponadto zaproszono kwintet wokalny Ryczące Dwudziestki i Stanisława Soykę. Na koncert jubileuszowy pt. „Chóry nie nudy”, który odbył się 23 października w Hali Sportowej GOS w Pawłowicach, przyszło ponad 500 osób.

Najważniejsze osiągnięcia chóru z ostatnich lat:
- GRAND PRIX w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie /styczeń 2010/
- Srebrny dyplom w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini we Włoszech /październik 2009/
- II miejsce w 40. Ogólnopolskim Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT /maj 2009/
- I miejsce w XVIII Tyskich Wieczorach Kolędowych /styczeń 2009/
- udział w nagraniu przez Norddrutscher Rundfunk oratorium „A child of our time” Michaela Tipetta w Markuskirche w Hanowerze /listopad 2008/
- Srebrny Dyplom na IV Międzynarodowym Turnieju Chórów Gaude Cantem w Bielsku Białej /październik 2008/
- I miejsce i nagroda dla dyrygenta w III Festiwalu Chóralnym CANTATE DOMINO w Krakowie /maj 2008/
- Srebrny Dyplom w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie /kwiecień 2008/
- I miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Namestowie /maj 2007/


OSP Pielgrzymowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymowicach jest najstarszą jednostką w naszej gminie. Jej historia liczy 113 lat. Od pamiętnego „Związku Sikawkowego”, który powstał w 1897r. do chwili obecnej strażacy nie tylko realizowali zadania wynikające z przyjętego statutu, takie jak ochrona przeciwpożarowa, gaszenie pożarów w sołectwie i okolicznych wioskach ale byli także organizatorem życia społecznego i kulturalnego. W 1980 roku powstał budynek straży pożarnej z prawdziwego zdarzenia, który nazwano Domem Strażaka. Dom Strażaka służy całemu społeczeństwu. To ośrodek wszelkich imprez kulturalno-rozrywkowych, zebrań wszystkich organizacji społecznych i innych okazjonalnych uroczystości. Ochotnicza Straż Pożarna w ciągu minionych lat odnotowała na swoim koncie wiele osiągnięć. Bierze czynny udział w zawodach sportowo – pożarniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując wysokie lokaty, zdobywając dyplomy, puchary i wyróżnienia. Ponadto uczestniczy w akcjach: gaśniczych, powodziowych, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach na terenie sołectwa, gminy, powiatu i nie tylko, m. in. gasiła pożary lasów w Kuźni Raciborskiej, Olkuszu, Imielinie i w Rudach Raciborskich. W roku 1995 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pielgrzymowicką jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w następnym zaś roku do Radiowego Systemu Alarmowania OSP.

OSP Pielgrzymowice skupia szereg pokoleń – od drużyn harcerskich, młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców do seniorów: 65 członków czynnych, z czego 50-ciu uprawnionych jest do działań ratowniczo-gaśniczych. Szczyci się też gronem 80-ciu członków wspierających, a najstarsi i zasłużeni posiadają tytuł honorowych członków OSP.

Doceniając osiągnięcia i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, odznaczył jednostkę „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, jako jedyną w powiecie pszczyńskim.

Podczas powodzi w 2010 r. OSP Pielgrzymowice niosła pomoc mieszkańcom sołectwa i całej gminy.

W chwili obecnej jednostkę prowadzą: Prezes Mirosław Orszulik oraz Naczelnik Ireneusz Baron.


Bronisław Kiełkowski

Urodził się w 1941r. w Pielgrzymowicach. Tutaj ukończył szkołę podstawową. W 1960r. rozpoczął pracę na stacji kolejowej PKP w Zebrzydowicach. Ukończył Technikum Kolejowe w Gliwicach. Był dyżurnym ruchu na stacjach Chełm Śląski i Kaczyce. W 1967r. został przeniesiony na stację Turza Śląska na stanowisko zawiadowcy stacji. Od 1971 do 1989r. pracował w Rybniku na różnych stanowiskach (instruktora ruchu, kontrolera ruchu, naczelnika stacji Rybnik, zastępcy Dyrektora Rejonu Kolei Państwowych). W międzyczasie ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Transportu oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na kierunku Organizacja i Zarządzanie.

Od 1975 do 1989r. pełnił także funkcję Przewodniczącego Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Rybniku. Reprezentował stronę kolejową w komisjach odbioru i oddania do eksploatacji bocznic kolejowych przy KWK Borynia, Pniówek, Krupiński, stacji zdawczo-odbiorczej Pawłowice Górnicze oraz łącznicy kolejowej pod Żorami. W wyniku reorganizacji struktur PKP w 1989r. został przeniesiony do stacji Zebrzydowice na stanowisko naczelnika stacji i wrócił do rodzinnych Pielgrzymowic. W 1998r. zaczął pracować w Zakładzie Przewozów Towarowych w Czechowicach-Dziedzicach na stanowisku z-cy dyrektora, skąd po 40 latach pracy na PKP przeszedł na emeryturę. W 1994r. został radnym Gminy Pawłowice z sołectwa Pielgrzymowice. Był nim przez cztery kadencje. Jako radny pełnił w Radzie Gminy różne funkcje: był członkiem komisji rewizyjnej i z-cą przewodniczącego tej komisji, dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji gospodarki i mienia komunalnego oraz z-cą Przewodniczącego Rady Gminy. Od 2008r. jest przewodniczącym Kapituły Medalu Wojana. W drugiej kadencji jest przewodniczącym komisji do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych określających mienie podlegające komunalizacji.

Przez cztery kadencje radny Bronisław Kiełkowski brał czynny udział w przeobrażaniu naszej gminy. Był inicjatorem ustalenia zasad szerokości dróg, przejmowania gruntów pod drogi gminne oraz systematycznego zwiększania nakładów finansowych na inwestycje drogowe.

Przez wszystkie kadencje brał czynny udział w pracach rady sołeckiej w Pielgrzymowicach służąc pomocą i radą. Uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami przy rozwiązywaniu doraźnych problemów.

Od 2003 r. jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia:
- Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rybnika /1982r/.
- Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego /1982r/.
- Srebrny Krzyż Zasługi /1984r/.
- Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Transportu /1987r/.
- Złoty Krzyż Zasługi /1998r/.
oraz kilka odznaczeń resortowych.

 

Od lewej stoją: Bronisław Kiełkowski, przedstawiciele OSP Pielgrzymowice i Chóru "Animato".

 

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected