2013

Laureaci XI edycji - 2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

Powstała w 2008 roku. Swym zasięgiem obejmuje 32 budynki wielorodzinne, które zamieszkuje blisko 5,5 tysiąca osób. Pierwsze bloki powstały w latach 80., wybudowane przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Pniówek” (niegdyś XXX-lecia). W latach 90. zasoby mieszkaniowe w Pawłowicach trafiły do Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim. Po wieloletnich staraniach, 25 kwietnia 2008 roku uzyskała osobowość prawną. W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli: Szczepan Martynowski – przewodniczący, Zdzisław Byczek – zastępca przewodniczącego, Władysław Góra – sekretarz, Janusz Miziera – członek, Artur Jarema – członek. Utworzenie i zarządzanie Spółdzielnią powierzono prezes Annie Dąbrowskiej. Pięć lat samodzielności wystarczyło, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice znalazła się w czołówce najlepszych spółdzielni w Polsce. Nowoczesny system zarządzania, gospodarność, dobre wyniki finansowe i remonty budynków zostały docenione przez Ogólnopolski Ruch Spółdzielczości Mieszkaniowej. W 2010 r. pawłowicka spółdzielnia otrzymała wyróżnienie w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom. W 2012 r. w ogólnopolskim rankingu nagrodzono wzorową jakość gospodarowania majątkiem członków spółdzielni. Rok później spółdzielnia otrzymała nominację do Symbolu Polskiej Spółdzielczości 2013. W tym samym roku Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” za dynamiczny rozwój przyznała spółdzielni tytuł „Geparda Biznesu”. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice to zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników oraz działaczy społecznych, którzy systematycznie podnoszą standard infrastruktury osiedlowej, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby bytowo-socjalne mieszkańców.


Doktor Wiesław Oskroba

Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Od lipca 1983 r. pracuje w ośrodku zdrowia w Golasowicach, świętując w tym roku trzydziestolecie swojej pracy w tej placówce. Jako specjalista II stopnia w zakresie pediatrii potrafi zjednać sobie małych pacjentów i nawiązać z nimi kontakt, by skutecznie pokierować ich leczeniem. Niejednokrotnie z własnej inicjatywy odwiedza dzieci będące w trakcie leczenia w swoich domach. Pacjentami doktora są nie tylko mieszkańcy gminy Pawłowice, ale również przyjezdni z Jastrzębia-Zdroju,Studzionki, Strumienia, Zbytkowa, Zebrzydowic, a nawet Bielska-Białej. Wiesław Oskroba leczy już trzecie pokolenie swoich pacjentów nieustannie darząc ich szacunkiem i troską.
W 2001 r. w Golasowicach powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka cywilna, zarządzany przez wspólników dr Wiesława Oskrobę i dr Piotra Tomalę. W tym czasie placówka, jako jedyna tego typu przychodnia, zyskała nowoczesny sprzęt, m. in. do przeprowadzania badań EKG z opisem, laser, lampę solux i kwarcową. W zarządzanej przez Laureata przychodni pacjenci mogą skorzystać z porad lekarskich od 8.00 do 18.00. Na miejscu można wykonać podstawowe badania diagnostyczne. Wyniki z badań przeprowadzanych we współpracy z laboratorium z Bielska-Białej pacjenci również odbierają w Golasowicach. Do dyspozycji chorych są zabiegi fizykoterapii: interdynamiki i jonoforezy. W trosce o małych pacjentów w ośrodku powstała specjalna poczekalnia wyposażona w gry i zabawki. Kierowana przez Laureata placówka zdrowotna świadczy usługi w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i otacza opieką prawie 4400 pacjentów. Doktor Wiesław Oskroba za długoletnią prace został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi w Służbie Zdrowia.


Jerzy Pisarek

Będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej, wyróżniał się wrażliwością na krzywdę innych, wzorowym zachowaniem, dobrymi ocenami i aktywnością sportową. Po zdaniu matury w liceum ogólnokształcącym w Żorach, rozpoczął działalność spoleczną z młodzieżą Krzyżowic. Organizował zabawy, wycieczki i różnorodne działania w miejscowym klubie, ale przede wszystkim potrafił zmobilizować ludzi do pomocy innym. Działał na rzecz rolników, którzy np. z powodu choroby nie byliby w stanie na czas zakończyć robót polowych. Swoją bezinteresowną chęcią niesienia pomocy zarażał młodzież, z którą organizował zbiory buraków i ziemniaków. Po ukończeniu Politechniki Śląskiej w Gliwicach rozpoczął prace w KWK „Borynia”, ale nie porzucił społecznej aktywności. W 1984 r. został przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Domu Ludowego w Krzyżowicach. Budowa trwała od 1985 do 1988 roku i w tym okresie wymagała największego zaangażowania Laureata. Równocześnie został członkiem Rady Sołeckiej i pozostał nim do 2013 roku, przez dwie kadencje pełniąc funkcję przewodniczącego. Jerzy Pisarek spełniał się również zawodowo. W 1990 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora KWK „Borynia”. Od 1994 roku pracował w Zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. często mając okazję współpracować bezpośrednio z samorządem gminy Pawłowice przy przekazywaniu majątku JSW S.A, np. „Pól Warszowickich”, osiedla mieszkaniowego, ośrodka zdrowia czy oczyszczalni ścieków na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

Od lewej stoją: Jerzy Pisarek, Anna Dąbrowska Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice, dr Wiesław Oskroba.

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected