2014

Laureaci XII edycji - 2014

Śp. Damian Galusek

Urodził się 3 grudnia 1952 roku w Pawłowicach. W Pawłowicach ukończył Szkołę Podstawową, a maturę zdał w Technikum Górniczym w Rybniku. Studiował w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, zdobywając tytuł magistra inżyniera. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w Kopalni Węgla Kamiennego ”Pniówek”, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery górniczej. W latach 1987-1994 pracował jako nadsztygar górniczy.

Damian Galusek funkcję Wójta Gminy Pawłowice pełnił od 1994r. Podczas trwania jego kadencji w gminie zaszło wiele pozytywnych zmian, które wpłynęły na wzrost poziomu życia mieszkańców. Działania Wójta zapewniły równomierny rozwój gminy zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i społecznej. Doświadczenie zawodowe nabyte we wcześniejszej pracy wykorzystywał przy realizacji inwestycji gminnych: kubaturowych, drogowych, sieciowych, z których każdy z mieszkańców korzysta na co dzień.

W zakresie działalności społecznej należy podkreślić wielkie zaangażowanie Wójta w rozwój oświaty poprzez stwarzanie jak najlepszych warunków edukacyjnych, budowę i maksymalne wykorzystanie bazy sportowo– kulturalnej, wprowadzanie programów profilaktyki zdrowotnej.

Nagrody i wyróżnienia otrzymanie na szczeblu regionalnym i krajowym są dowodem na to, że Gmina pod kierownictwem śp. Damiana Galuska rozwinęła się w każdej dziedzinie. Od 2002 roku funkcję wójta pełnił z wyboru mieszkańców, którzy głosowali na niego w wyborach bezpośrednich. Swój wybór potwierdzili w 2006 i 2010 roku, kiedy to ponownie wybrali go na wójta gminy. Funkcję wójta pełnił nieprzerwanie przez 20 lat. Za swoją pracę był wielokrotnie doceniany i nagradzany:
2014 - pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Perły Samorządu 2014
2014, 2013, 2012, 2011 – Tytuł Lidera, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
2012 – Złoty Krzyż Zasługi
2011 – Tytuł Orła Polskiego Samorządu Terytorialnego
2010 - Nagroda im. Karola Miarki
2007 – Złota Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Szewczyka
2006 – Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
2004 – Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji
2004 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
2003– Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju
2001– Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
1985 – Srebrny Krzyż Zasługi


Marian Bęben

Urodził się 10 stycznia 1951 r. w Świętochłowicach, w 1962 r. został mieszkańcem Warszowic. Szkołę Podstawową ukończył w Pawłowicach, następnie kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Bielsku – Białej. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Praca zawodowa w latach 1974 – 1998 była związana w górnictwem, gdzie przeszedł kolejne szczeble w karierze górniczej od nadgórnika do kierownika robót górniczych.

Od 1998 r. do 2011 r. pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Pawłowice. W tym czasie wspólnie z Wójtem śp. Damianem Galuskiem pracował na rzecz rozwoju gminy. W zakresie swojej pracy miał między innymi drogownictwo. Z wielkim zaangażowaniem przyczyniał się do pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki którym w sołectwach zostały wyremontowane główne ciągi komunikacyjne. Zajmował się sprawami oświaty, współpracą z organizacjami pozarządowymi, współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Sołectwa Warszowice, którego jest inicjatorem i współzałożycielem.

Odznaczenia:
- za zasługi w górnictwie odznaczony Brązowym (1981), Srebrnym (1985) i Złotym (1989) Krzyżem Zasługi
- 1987 - Honorowa Szpada Górnicza.


Stanisław Tobiczyk

Urodził się 9 września 1952 r. w Kiczycach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Przez wiele lat był dyrektorem KWK „Pniówek” zakładu pracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., mądrze i bezpiecznie kierując pięciotysięczną załogą pracowników.

https://www.pawlowice.pl/ Wielokrotne spotkania z wójtem ś.p. Damianem Galuskiem i radnymi Rady Gminy Pawłowice sprzyjały wspólnemu rozwiązywaniu trudnych problemów oraz podejmowaniu ważnych decyzji, które miały wpływ zarówno na funkcjonowanie kopalni, jak i na jakość życia lokalnej społeczności. Często musiał sprostać wielu wyzwaniom i podejmować trudne decyzje godząc interesy różnych stron - kopalni i gminy. Mimo wielu problemów, samorząd lokalny Gminy Pawłowice zawsze mógł liczyć na przychylność, życzliwość i zrozumienie z jego strony. Osiągnięcia Stanisława Tobiczyka, jako dyrektora jednej z najlepszych kopalń w Polsce, przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Pawłowice. Dbał nie tylko o rozwój zakładu, ale również o ochronę otaczającego go środowiska. To między innymi dzięki jego osiągnięciom oraz firmy, którą kierował, Pawłowice są znane w kraju i za granicą.

W 2004 roku otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Kierując największym zakładem pracy sprzyjał zatrudnieniu mieszkańców Gminy Pawłowice. Konsekwencja, profesjonalizm i pragmatyzm sprawiały, że był i jest człowiekiem szanowanym przez lokalną społeczność. Dzięki efektywnym działaniom i decyzjom kopalnia i Gmina rozwijały się, przynosząc korzyści gospodarce kraju, za co w 2008 roku został odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

Od lewej stoją: Stanisław Tobiczyk, Marian Bęben, syn śp. Damiana Galuska. 

Last update at: 02.07.2019
Author: Beata Cyganek
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected