2015

Laureaci XIII edycji - 2015

Jerzy Marek Pawełczyk

Absolwent Śląskiej akademii Medycznej z Katowic, lekarz specjalista I stopnia chorób wewnętrznych i specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii. Do końca 2000 roku dyrektor Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowicach, a po restrukturyzacji - Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o. w Pniówku, prezes Spółki „Zdrowie”. Jego troska o dobro i zdrowie pacjentów przejawia się w fachowej diagnozie i leczeniu oraz podejmowaniu działań usprawniających dostęp do usług medycznych. Dzięki jego staraniom w ośrodku zdrowia funkcjonowały dwie poradnie specjalistyczne dla dzieci: cukrzycowa i alergologiczna. Doktor Jerzy Pawełczyk dba nie tylko o to, aby pacjenci mieli szeroki dostęp do usług medycznych, ale aby jakość tych usług była wysoka. Dlatego dziś, pacjenci mogą skorzystać z różnorodnych poradni specjalistycznych: neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, laryngologicznej, diagnostyki rtg, usg oraz analityki laboratoryjnej, a także w szerokim zakresie z rehabilitacji medycznej: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego i hydroterapii. Jakość tych usług została potwierdzona Certyfikatem ISO 9001:2000 i 9001:2008.


Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach

Warszowicką straż pożarną tworzą ludzie, którzy niosą pomoc podczas miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych oraz pożarów. Mieszkańcy gminy Pawłowice niejednokrotnie doświadczyli ich bezinteresownej pracy przy zagrożeniu powodziowym czy wypadkach drogowych. Organizacja ma za sobą ponad 80. lat tradycji. Co roku organizuje Dzień Strażaka i Lany Poniedziałek. Strażacy nie tylko rywalizują między sobą podczas zawodów i turniejów pożarniczych, ale również sami je organizują. Czynnie włączają się w przeprowadzenie dużych imprez masowych na terenie gminy, dbając o bezpieczeństwo uczestników. Dla miejscowej ludności organizują także festyny strażackie, zabawy, turnieje tenisa stołowego, skata i wycieczki. We własnym zakresie utwardzili teren przy boisku sportowym, zyskując w ten sposób nowe miejsca parkingowe dla osób uczestniczących
w imprezach i spotkaniach w strażnicy. Ochotnicza Straż Pożarna z Warszowic podejmuje szereg działań profilaktycznych, nieustannie się szkoli. Aktywnie uczestniczy w zawodach pożarniczych
i osiąga sukcesy. Jednym z nich jest udział

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt w Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się w Olsztynie na Mazurach w 2014 roku. Dziewczyny w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęły wysokie 11 miejsce.


śp. Helena Brzozowska

Nauczycielka, pedagog, przyjaciel dzieci, młodzieży i dorosłych. 37 lat uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach. Zawsze otwarta na drugiego człowieka, życzliwa, cierpliwa, wyrozumiała. Praca była dla niej powołaniem. Uczyła i wychowywała, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, czasem i dobrocią. Szkoła była jej drugim domem. Angażowała się w życie szkoły inicjując wiele przedsięwzięć, z których najważniejsze to nadanie szkole imienia Janusza Korczaka, zorganizowanie sesji pod hasłem „Janusz Korczak – postać godna poznania, pamięci i naśladowania”, nadanie szkole sztandaru, rozbudowa placówki, zorganizowanie obchodów 40-lecia istnienia szkoły. Prowadziła bibliotekę szkolną oraz ognisko samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego. Była opiekunem Szkolnej Rady Młodzieżowej i drużyny harcerskiej. Przez 23 lata sprawowała funkcję dyrektora szkoły. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia min. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania , trzykrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodę Wójta Gminy Pawłowice. W 1986 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za 20-letnią wyróżniającą pracę pedagogiczną. Za całokształt pracy na stanowisku dyrektora, podczas kompleksowej, kuratoryjnej kontroli pracy szkoły w 1997 r., przyznano jej najwyższą ocenę – szczególnie wyróżniającą. Zmarła po ciężkiej chorobie w grudniu 2007 r. Chcąc uczcić jej pamięć i miłość do języka polskiego, w 2008 r. dyktandu organizowanemu przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach nadano imię Heleny Brzozowskiej.

 

Od lewej stoją: przedstawiciele OSP Warszowice, siostrzenica śp. Heleny Brzozowskiej, Jerzy Pawełczyk.

 

Last update at: 02.07.2019
Author: Beata Cyganek
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected