2017

Laureaci XV edycji - 2017

Gabriela Gwiszcz

Od 1991 roku jest instruktorką Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. Od początku zajmowała się umuzykalnieniem dzieci, prowadząc zespoły wokalne i taneczne. Zaangażowała się w również w integrację społeczeństwa lokalnego wokół działań kulturalnych organizując I Dni Pawłowic. Od 20 lat prowadzi zespół śpiewaczy „Talizman”. Dzięki ogromnej trosce o tradycję i zwyczaje ziemi pszczyńskiej, dbałość o poprawną gwarę i strój ludowy „Talizman” osiąga liczne sukcesy, zajmując I miejsca w przeglądach folklorystycznych na terenie całego kraju.  Zespół jest często zapraszany na koncerty na terenie całego Śląska.

Jest inicjatorką Warsztatów Ludowych dla dzieci i młodzieży „Budzimy Tradycje”. Sukcesem okazała się współpraca starszego pokolenia z dziećmi podczas takich działań, jak „Szkubaczki”, których pokaz dla zespołów regionalnych ziemi cieszyńskiej odbył się w Zebrzydowicach. Kolejnym sukcesem okazał się pomysł organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Złoty Talizman”, który w tym roku odbył się w Pawłowicach już po raz siódmy, gromadząc aż 40 zespołów prawie z całej Polski. Gabriela Gwiszcz czynnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego. Jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach i w Pniówku, gdzie prowadzi zespół wokalny Retro.

W 2016 r., wraz z kilkoma paniami z Pawłowic, założyła zespół folkowy Pawłowickie Babeczki, koncertujący z powodzeniem na terenie  gminy. Realizując swą ogromną pasję pracy z seniorami, od 2010 roku prowadzi Klub Seniora „Aktywni  50+‘’. Działania na rzecz seniorów, pod nazwą „ Dodaj życia do lat” cieszyły się tak wielką popularnością, że kolejnym krokiem było uaktywnienie seniorów poprzez trwający do dzisiaj cykl  Dopołudniowych Spotkań z Kulturą. Działania te pomogły w zdobyciu przez gminę tytułu „Gmina przyjazna seniorom”.  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom seniorów, pani Gabriela co miesiąc organizuje Dyskotekę dla Dojrzałych. Seniorzy pod jej opieką czują się docenieni i zintegrowani, o czym świadczy ich zaangażowanie i liczny udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Laureatkę.


Ks. Marcin Makula

W 2006 roku został proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Golasowicach. Od początku dał się poznać jako dobry organizator i gospodarz, którego celem jest nie tylko dbanie o swoich parafian, ale również ich integracja i dobre funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Był inicjatorem nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w których początkowo brały udział wszystkie parafie z gminy Pawłowice. Tradycja ta do dziś jest kontynuowana przez parafię ewangelicką i katolicką w Golasowicach. Działając na rzecz integracji mieszkańców różnych wyznań, organizują co roku nabożeństwa ekumeniczne, na zamianę w parafii luterańskiej i katolickiej. Wiele działań organizowanych przy parafii, np. koncerty muzyczne, jest skierowanych do wszystkich mieszkańców sołectwa i gminy. Na zaproszenie Ks. Marcina Makuli w gminie Pawłowice Fundacja Areopag przygotowała w Centrum Kultury ogólnodostępną i bezpłatną wystawę o historii biblii, która cieszyła się wielkim powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców gminy.

Przy podejmowani działań na rzecz parafian, uwzględnia również stanowiska innych. Tak było w przypadku pomysłu na prowadzenie nauki religii dla dzieci ewangelickich przy kościele, który udało się wdrożyć przy porozumieniu z placówkami oświatowymi i gminnym samorządem. Ksiądz jako katecheta, a tym samym pracownik Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, często włącza się
w przygotowanie szkolnych uroczystości, bierze udział w corocznych przedstawieniach dla uczniów przygotowywanych przez kadrę pedagogiczną W budynku plebanii, z inicjatywy proboszcza, od trzech lat organizowane są dla wszystkich mieszkańców kursy języka niemieckiego i angielskiego. Jako gospodarz zabytkowego budynku kościoła dba o jego stan techniczny i estetykę, pozyskując środki finansowe z funduszy unijnych, dzięki czemu obiekt może być wizytówką sołectwa i Gminy Pawłowice. Aktywnie uczestniczy w gminnych wydarzeniach, kierując swoje słowo do wszystkich mieszkańców gminy, np. podczas rocznicy Marszu Śmierci, dożynek gminnych, Święta Niepodległości.


Genowefa Klimosz

Od ponad 50 lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym sołectwa Jarząbkowice, gminy Pawłowice oraz powiatu pszczyńskiego. Działając na rzecz krzewienia lokalnych obyczajów, kultury i tradycji, przyczynia się do integracji i aktywizacji mieszkańców. 16 lat pracowała w radzie sołeckiej Jarząbkowic, jest założycielką i członkinią zespołu ludowego „Jarząbkowianki”, który wielokrotnie sięgał po najwyższe laury w konkursach i przeglądach śpiewaczych. Jest poetką, pasjonatką kultury i strojów śląskich, a przede wszystkim - działaczką społeczną i organizatorką wszelkich imprez. W Jarząbkowicach działała w Gminnej Spółdzielni, Kółku Rolniczym (15 lat jako sekretarz) i innych społecznych organizacjach. Była także delegatką Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i zajmowała się tematyką warunków bytowo-socjalnych kobiet na wsi, za co otrzymała Order Serca Matkom Wsi. Samodzielnie wykonuje i reperuje stroje ludowe i mundury strażackie. W wieku 12 lat pierwszy raz pomagała organizować dożynki z Kołem Gospodyń Wiejskich i tak jest do dnia dzisiejszego – wykonuje dekoracje, pisze teksty okolicznościowe, prowadzi korowody. Przez 33 lata działała w zarządzie Koła Gospodyń Wiejskich w Jarząbkowicach, a przez 28 lat była jego przewodniczącą. Z jej inicjatywy, sposobem gospodarczym, wybudowano w Jarząbkowicach pierwszą świetlicę – miejsce spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa. Zaangażowała się w prace Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarząbkowic, najpierw jako sekretarz, a później i kronikarz. Prowadzi walne zebrania i inne strażackie uroczystości. Zapraszana jest także do szkół i przedszkoli, aby prowadzić prelekcje dotyczące obrzędów i kultury ludowej. Angażuje się w projekty promocyjne gminy Pawłowice, opowiadając o lokalnej kulturze i folklorze. W 1998 roku została wybrana radną gminy Pawłowice i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Wieloletnia działalność społeczna, aktywność i zaangażowanie przyniosły jej uznanie całego środowiska. W 2017 r. została otrzymała nagrodę Klejnot Ziemi Pszczyńskiej dla szczególnie zasłużonych kobiet powiatu pszczyńskiego.

Od lewej stoją: Genowefa Klimosz, ks. Marcin Makula, Gabriela Gwiszcz.

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected