2018

Laureaci XVI edycji - 2018

Małgorzata Kiełkowska

Małgorzata Kiełkowska jest magistrem filologii polskiej, emerytowaną nauczycielką i dyrektorką Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach, wielokrotnie nagradzaną działaczką społeczną, współzałożycielką i przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalno - Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Do jej osiągnięć na polu zawodowym należą m. in.: działania na rzecz budowy nowej szkoły w Pielgrzymowicach; integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i organizacja cyklicznych uroczystości (tj.: Choinka Noworoczna, festyny szkolne, spotkania wigilijne z rodzicami, uczniami i emerytowanymi pracownikami szkoły, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Górnika, Dnia Matki, Dnia Seniora); współorganizacja wojewódzkich uroczystości wręczania Nagrody im. Karola Miarki w szkole w Pielgrzymowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Gminy oraz Biblioteką Śląską; współorganizacja Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej w Pielgrzymowicach; współpraca z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury i organizacjami pozarządowymi w organizacji różnych uroczystości (np. Dożynki Gminne, Dzień Patrona Szkoły, Wiosenne Spotkania z Folklorem); utworzenie szkolnej izby regionalnej. W 2003 roku została przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach i pełni tę funkcję do dziś. Pod jej przewodnictwem udało się m. in.: pozyskać środki finansowe i zrealizować kilka projektów unijnych; zorganizować szereg cyklicznych imprez, które na stałe wpisały się w działalność Stowarzyszenia (letnie plenery malarskie dla dzieci i młodzieży, biesiady kultury śląskiej, koncerty muzyki poważnej/organowej w kościele w Pielgrzymowicach, coroczne wieczornice z okazji urodzin Karola Miarki). Małgorzata Kiełkowska współredagowała także publikacje wydane przez Stowarzyszenie (m.in.: album Pielgrzymowice wczoraj i dziś, książkę Rzecz o Karolu Miarce, folder Pielgrzymowice-witaj gościu miły, broszurę Pielgrzymowice na tropach historii, cykl widokówek Dawne i współczesne Pielgrzymowice oraz informator Witamy w Pielgrzymowicach). Jej działalność społeczna skupiona jest wokół promowania walorów turystycznych Pielgrzymowic, Gminy Pawłowice oraz postaci Karola Miarki. Dzięki jej zaangażowaniu, w 190. rocznicę urodzin Karola Miarki, Starostwo Powiatowe w Pszczynie ogłosiło rok 2015 - Rokiem Karola Miarki, a w ramach tych obchodów Małgorzata Kiełkowska wygłosiła prelekcję na konferencji popularnonaukowej pt. Karol Miarka - działacz zasłużony dla Śląska. Sołectwo pokazywano także w programach telewizyjnych m.in. w Telewizji Silesia w programie pt. Weekend z TV Silesia w Gminie Pawłowice i Na miarę Miarki na antenie TVP Katowice. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarząbkowicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarząbkowicach powstała w 1996 roku. Jej podstawową działalnością jest niesienie pomocy społecznej wynikającej z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Straż Pożarna działa na terenie sołectwa Jarząbkowice, całej gminy a w razie potrzeby również w sołectwach sąsiedniej gminy Strumień. Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym  Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną i ma swój statut określający zakres działań, praw i obowiązków członków OSP. W chwili obecnej zrzesza 44 członków, w tym 28 członków czynnych i 16 wspierających.  Do akcji ratowniczo-gaśniczych przeszkolonych jest 19 strażaków ratowników. Jarząbkowicka straż jest jednostką typu S1 wyposażoną w średni samochód gaśniczy. Posiada aparaty ochrony dróg oddechowych do akcji w pomieszczeniach zadymionych oraz dodatkową pompę dużej wydajności w razie większych zagrożeń wodnych. Akcje ratownicze, w których bierze udział polegają na gaszeniu pożarów, usuwaniu wiatrołomów, pompowaniu wody z zalanych pomieszczeń czy rozlewisk i niesieniem wszelkiej pomocy dla ratowania życia i mienia. Jednostka zajmowała się także przez 12 lat utrzymaniem Domu Ludowego w sołectwie, dbając o obiekt, remontując go i wynajmując pomieszczenia dla użytku publicznego. Oprócz zadań ratowniczo-gaśniczych, Ochotnicza Straż Pożarna organizuje we współpracy z Radą Sołecką imprezy dla dzieci i całej lokalnej społeczności (m. in. uroczystość z okazji Dnia św. Floriana, spotkania opłatkowe, dni otwarte OSP, dni dziecka, pokazy udzielania pierwszej pomocy, kuligi dla druhów i ich rodzin, turnieje tenisa stołowego). Drużyna bierze także udział w uroczystościach kościelnych i świeckich odbywających się na terenie sołectwa lub gminy. Dodatkowo, równolegle z powstaniem Ochotniczej Straży w latach 90-tych, zawiązała się drużyna sportowo-pożarnicza kobiet i mężczyzn. Drużyna kobiet działała 3 lata i uległa rozwiązaniu z uwagi na brak kandydatek. Drużyna mężczyzn działa aktywnie do dziś. W ciągu ponad 20 lat od swojego powstania, Ochotnicza Straż Pożarna brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim, zajmując wielokrotnie pierwsze miejsca. Jej członkowie regularnie biorą udział w zawodach tenisa stołowego, a także w zawodach na strzelnicy.

 

 Ewa Sikora

Ewa Sikora jest aktorką, instruktorką i animatorką teatralną, scenografką i reżyserką. Od dwudziestu lat pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach z dziećmi i młodzieżą skupionymi w grupach teatralnych: „Och, teatr”, „Chichot”, „Fanaberia”, „Mała Fanaberia”, „Teatralny Bzik”, „TRiA”, „ENO” i wokalno-musicalowych: „Miniatura”, „Miraż” i „eM”. Organizuje konkursy, warsztaty i imprezy teatralne. Wyreżyserowała ponad 35 przedstawień, a także mnóstwo etiud i okolicznościowych występów. Spisała dzieje pawłowickiej kultury w książce „Dom Kultury w Pawłowicach 1966-2009. Twarze, sylwetki, wydarzenia”. Dzięki jej staraniom udało się w Pawłowicach stworzyć cykl szkoleń teatralnych, dzięki którym dziecko zainteresowane teatrem ma możliwość edukacji w tym zakresie od przedszkola aż do ukończenia szkoły średniej. Regularnie odnosi sukcesy na przeglądach i konkursach teatralnych. Jest ceniona w środowisku instruktorów teatralnych. Od wielu lat jest podziwiana za sposób realizacji powołania pedagogicznego. Z dużymi sukcesami pracuje z najmłodszymi aktorami – dziećmi – wprowadzając je w tajniki teatru. Wychowała grono młodych aktorów. W jej zajęciach i grupach teatralnych uczestniczyło prawie 400 osób. Spośród nich kilka osób obrało aktorstwo, bądź dziedziny pokrewne, jako swoją drogę życiową. Ewa Sikora tak mówi o roli teatru: „Teatr rozwija wszechstronnie: ćwiczy pamięć i głos, kształtuje wrażliwość i poczucie estetyki, otwiera na ludzi i uczy opanować stres. Cenne byłoby, gdyby rodzice chętniej dostrzegali wartość w „zabawie w teatr”. Mam nadzieję, że to, co przekazuję dzieciom podczas zajęć, pozostanie w nich przynajmniej jako dobre wspomnienie”. Do większości spektakli sama pisze scenariusze, biorąc pod uwagę możliwości i temperament uczestników zajęć, dzięki temu wszyscy mogą pokazać się z najlepszej strony. Sama reżyseruje również swoje przedstawienia a także projektuje i często wykonuje scenografie, kostiumy, rekwizyty i lalki. Wieloletnia praca instruktorki procentuje, a dzieci przygotowane podczas zajęć teatralnych chętnie angażują się w realizację przedstawień i występów w swoich szkołach. Dzieci i młodzież w naszej gminie mają wyjątkową szansę pracować z utalentowaną, zaangażowaną instruktorką i dobrym człowiekiem. Bez przesady można powiedzieć, że: „Teatr w Pawłowicach = Ewa Sikora”. W maju tego roku została uhonorowana nagrodą „Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej” w kategorii Kobieta Sztuki i Kultury - przyznawanej przez starostę pszczyńskiego niezwykłym kobietom działającym na terenie naszego powiatu.

Nagrody dla spektakli:

„Sen letniego wieczoru”
Grand Prix na XXIV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce-Leszczynach – 2018 r.

„Psy i koty, czyli psoty i kłopoty”
II nagroda na VI Dziecięcym Festiwalu „Przestrzeń wyobraźni” w Rybniku – 2018 r.

„Zabawy przed snem”

III nagroda na XXII Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce-Leszczynach – 2016 r.

„Calineczka”
I nagroda na III Dziecięcym Festiwalu „Przestrzeń wyobraźni” w Rybniku – 2015 r.

„Pokój z zabawkami”
III nagroda na Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Bielsko-Białej – 2014 r.

„Orfeusz i Eurydyka”
Złota Kurtyna na Bielskich Spotkaniach Teatralnych – 2011r.
III nagroda na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Blatic-Satelid’ w Sejnach – 2011 r.

 

Od lewej stoją: Ewa Sikora, przedstawiciele OSP Jarząbkowice, Małgorzata Kiełkowska.

 

 

 

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected