2019

Laureaci XVII edycji - 2019

Firma JAS-FBG S.A. - powstała w Pawłowicach w 1991 roku. Wywodząca się z Pawłowic firma, jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na polskim rynku. Posiada ok. 120 oddziałów w Polsce (w tym ok. 70 agencji celnych) i dwa za granicą. Z czasem główna siedziba została przeniesiona do Katowic, ale w Pawłowicach ciągle funkcjonuje jej oddział, a od 2013 roku – nowoczesne centrum logistyczne w Warszowicach.
JAS-FBG S.A. aktywnie włącza się w życie gminy wspierając przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Stałego wsparcia udziela przede wszystkim Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Osiedlu Pawłowice. W 2015 roku w ZSO powstało technikum logistyczne, a Spółka objęła swoim patronatem klasy kolejnych roczników uczniów. Dzięki współpracy z firmą, uczniowie odbywają praktyki w centrum logistycznym w Warszowicach, mają dostęp do wykwalifikowanej kadry instruktorów i nowoczesnych rozwiązań. Firma pokrywa również koszty dojazdu na praktyki w Czechowicach–Dziedzicach. Wraz z dyrekcją szkoły corocznie przeprowadza Konkurs Wiedzy Logistycznej o Puchar Prezesa JAS-FBG S.A., a najlepsi uczniowie technikum z sukcesami biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej (JAS-FBG sponsoruje również olimpiadę organizowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu). Firma angażuje się również w organizację Dnia Otwartego szkoły, pomagając w promocji kierunku technik-logistyk. Jest również pomocna przy projektach unijnych realizowanych przez szkołę, gwarantując staże czy konsultując wyposażenie pracowni przedmiotowej. Absolwenci mają szansę na zatrudnienie w firmie.
JAS-FBG S. A. jest sponsorem strategicznym Biegu Pawłowickiego, wspiera również Dni Pawłowic oraz jarmarki świąteczne. Współpracuje z Klubem Sportowym Warszowice i sekcją młodzieżowej piłki nożnej Klubu Sportowego „Pniówek 74” Pawłowice.

 

MONIKA KLYSZCZ – KACZMAREK -  jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach.  Bliska jej sercu jest młodzież, którą wychowuje i wspiera podejmując wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych. W swych działaniach szczególną uwagę poświęca budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego, zakorzeniając w młodych ludziach miłość do Małej Ojczyzny – Pawłowic.  Wraz z uczniami organizuje liczne akcje charytatywne: kiermasze, zbiórki dla domów dziecka i schronisk dla zwierząt. Jest członkiem Społecznego Komitetu organizującego koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom”, uczestniczy w pracach komisji Gminnego Dyktanda Ortograficznego im. Heleny Brzozowskiej.  Od 2002 roku jest opiekunem merytorycznym uczniów biorących udział w wieloetapowym konkursie o mandat poselski na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W latach 2005-2019 aż 47 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach zostało posłami. W 2007 roku założyła i nadal prowadzi Szkolny Klub Młodego Humanisty i wspólnie z młodzieżą podejmuje liczne działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Moniki  organizowane są cykliczne konkursy szkolne: filozoficzne, recytatorskie, czytelnicze. Sprzyja to zdobywaniu przez uczniów wysokich miejsc w konkursach literackich o szczeblu powiatowym czy ogólnopolskim. W 2018 roku, wspólnie z uczniami klas gimnazjalnych, założyła Młodzieżową Radę Gminy Pawłowice i została mianowana przez wójta gminy jej stałym, społecznym opiekunem. Pani Monika aktywnie uczestniczy w działaniach rady. Wspólnie z młodymi radnymi przygotowała i przeprowadziła liczne konkursy o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, rozpowszechniła akcję czytania bajek przedszkolakom oraz akcję „Ochroń pszczołę”. Od dwóch lat jest moderatorem kampanii społecznej przeciwko paleniu przez młodzież tytoniu oraz e-papierosów.

 

Zespół wokalny „VIOLA” działa od roku 1999 i powstał z inicjatywy ówczesnej sołtys Golasowic Bogumiły Tekli. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Pawłowice, m. in. w Dniach Pawłowic, jarmarkach świątecznych, Cecyliadzie. Bierze udział w koncertach oraz imprezach okolicznościowych i festynach. Początkowo w repertuarze zespołu znajdowały się głównie pieśni ludowe, jednak z czasem nastąpił odwrót w stronę muzyki religijnej. „VIOLA” często zapewnia bogatą oprawę muzyczną podczas mszy świętych. Na koncie zespołu znajdują się płyty z nagraniami kolęd, pieśniami maryjnymi i innymi pieśniami kościelnymi. Od kilku lat „VIOLA”, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowicach, organizuje parafialne koncerty kolędowe w golasowickiej świątyni. Cieszą się one dużą popularnością wśród lokalnej społeczności. Zespół gościł na koncertach w Skoczowie, Chełmie Śląskim czy Bąkowie, a także wykonywał kolędy w Katowickim Szpitalu Kardiologicznym w Ochojcu oraz podczas III Wojewódzkiego Przeglądu Kolędowego w Suszcu. Osiągnięciem zespołu jest III miejsce na II Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Sosnowcu oraz przyznanie w 2016 roku przez arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca medalu „Pro Christi Regno” jako dowód uznania za bogatą działalność chóru na rzecz Kościoła. Zespół liczy 20. członków. Oprócz muzyki religijnej w swoim repertuarze ma także pieśni biesiadne i piosenki rozrywkowe. Od założenia zespołu funkcję instruktorki pełniła Barbara Baron, a od roku 2016 kierownikiem muzycznym oraz akompaniatorką jest Joanna Foltyn-Kuś, absolwentka teorii muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku 2019 Zespół „VIOLA” obchodzi swoje XX-lecie.

 

  Od lewej: Daniel Chodukiewicz – dyrektor do spraw logistycznych firmy JAS-FBG S.A., Monika Klyszcz- Kaczmarek, członkowie zespołu wokalnego VIOLA.

Last update at: 05.02.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected