2021

Laureaci XIX edycji - 2021

Halina Mańka jest dobrze znaną społeczności lokalnej wieloletnią dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach. Pracę na stanowisku kierowniczki rozpoczęła w 1977 roku i od tej pory sukcesywnie nie tylko rozwija czytelnictwo w gminie, ale również integruje i aktywizuje mieszkańców do działań znacznie wykraczających poza działalność biblioteczną.

Atrakcyjna oferta, elektroniczna obsługa czytelnika i filie biblioteki w sześciu sołectwach ułatwiają mieszkańcom dostęp do książek i powodują, że od kilku lat GBP Pawłowice utrzymuje pod względem czytelnictwa pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim.

W 2010 roku gminna biblioteka wydała fragmenty dzieła ks. prof. Alfonsa Nowacka „Historia parafii wiejskich archidekanatu żorskiego na Górnym Śląsku do 1912 roku”. Książka zawiera cenne informacje na temat miejscowości Pawłowice, Krzyżowice, Warszowice, Pielgrzymowice i Pniówek z przełomu wieków.

Halina Mańka tworząc wystawy okolicznościowe współpracuje z mieszkańcami, którzy chętnie udostępniają jej domowe archiwa. Kontakt z mieszkańcami zainteresowanymi lokalną historią zaowocował utworzeniem w 2016 r. Klubu Miłośników Historii. W ubiegłym roku członkowie Klubu opracowali książkę „Miejscowości gminy Pawłowice w starym obiektywie”. Z inicjatywy laureatki w 2017 r. przy bibliotece powstał również Klub Podróżnika Pasjonaty. Przez lata pracy z zaangażowaniem organizuje spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, wystawy okolicznościowe. Dąży do tego, aby biblioteka była miejscem spotkań dla mieszkańców różnych pokoleń i zainteresowań.

Akcja „książka na telefon” wprowadzona w Pawłowicach wiele lat temu, aby umożliwić czytelnikom schorowanym lub w podeszłym wieku korzystane z zasobów bibliotecznych, w czasach pandemii okazała się  sprawdzonym wzorem postępowania, kiedy żaden z czytelników nie miał bezpośredniego dostępu do półek z książkami.   

W 2009 roku laureatka otrzymała odznakę „Zasłużeni dla kultury polskiej” przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  a w 2014 roku – odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. 

 

Józef Piechaczek od 1967 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach i nieprzerwanie do 12 września 2021 roku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu współpracując z kolejnymi prezesami OSP.

Prowadzi kronikę OSP Pielgrzymowice, bieżącą dokumentację jednostki, jest autorem artykułów w prasie lokalnej dotyczących pożarnictwa i strażaków. Bierze czynny udział w imprezach, ćwiczeniach i szkoleniach przyczyniając się do sukcesów i osiągnięć jednostki. Cieszy się autorytetem wielu pokoleń młodzieży strażackiej. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeprowadzanego corocznie w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Uczestniczył w przeobrażeniach drewnianej świetlicy, w której prowadzona była skromna działalność kulturalna, w Dom Strażaka, który powstał decyzją członków Komitetu Budowy Remizo-Świetlicy. Józef Piechaczek był jego sekretarzem. Po trzech latach prac, w 1980 roku komitet wraz z całą społecznością Pielgrzymowic świętował otwarcie murowanego Domu Strażaka z remizą i świetlicą z prawdziwego zdarzenia.

Druh Józef Piechaczek był również członkiem Komitetów Obchodów 100-lecia i 110 – lecia istnienia OSP Pielgrzymowice. Zainicjował ufundowanie dla jednostki nowego sztandaru, którego nadanie odbyło się w 2007 roku. Był współautorem książkowego wydania kroniki pt. 110- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach 1887-2007 przedstawiającej bogate tradycje pożarnicze lokalnej społeczności.

Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest również członkiem Kółka Rolniczego w Pielgrzymowicach i inicjatorem ufundowania dla organizacji  nowego sztandaru.

Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych a także odznaką za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym, odznaczeniem Wzorowy Strażak oraz Odznaką Wysługi 50 lat. We wrześniu 2021 roku Walne Zebranie OSP Pielgrzymowice nadało mu godność „Honorowego Członka OSP – Sekretarza Zarządu”.

 

Robert Jarosz od 2011 roku jest lekarzem w przychodni zdrowia w Golasowicach, a od 2014 roku prowadzi zlokalizowany w przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTIMED.   

Jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) niesie pomoc pacjentom, którzy wybrali ośrodek zdrowia w Golasowicach na miejsce pierwszego kontaktu z lekarzem, zaś jako prowadzący NZOZ ARTIMED zajmuje się organizacją pracy ośrodka, który świadczy usługi POZ głównie dla mieszkańców  gminy Pawłowice. Zatrudnia osiem osób, w tym lekarza pediatrę i wykwalifikowany personel pielęgniarski.

Ośrodek zdrowia kierowany przez Roberta Jarosza cieszy się bardzo dobrą opinią i przyciąga pacjentów nie tylko z sołectw południowych takich jak Golasowice, Pielgrzymowice i Jarząbkowice, ale również z Pawłowic i miejscowości należących do miasta Jastrzębie-Zdrój, a graniczących z gminą Pawłowice. ARTIMED ma ok. 4800 zadeklarowanych pacjentów, a dziennie z usług ośrodka korzysta ok. 100 pacjentów.

Robert Jarosz jest nie tylko dobrym fachowcem, który z powodzeniem wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy naukowej w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, ale wśród pacjentów jest szanowany jako życzliwy człowiek, odnoszący się do pacjentów z szacunkiem, znajdujący czas na ich wysłuchanie i rozwiązanie problemów.      

Kierowany przez niego ośrodek współpracuje z gminą Pawłowice w ramach prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców finansowanych z budżetu gminy, m.in. badania krwi w zakresie określenia poziomu PSA dla mężczyzn czy „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2019 - 2022”.   

Przychodnia aktywnie brała udział w organizowanych przez gminę Dniach Promocji Zdrowia, w tym udzielała porad dotyczących zdrowego stylu życia, wykonywała badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego czy oceny masy ciała według skali BMI. W okresie pandemii pacjenci korzystali zarówno z wizyt w przychodni jak i teleporad.

Wielokrotnie brał udział w spotkaniach z wójtem dotyczących organizacji  polityki zdrowotnej w gminie Pawłowice, podczas których służył swoją wiedzą i radą. Jest człowiekiem o dużych kompetencjach medycznych, zawsze gotowy nieść innym pomoc.

 

Na zdjęciu od lewej: Damian Herman - Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Robert Jarosz, Józef Piechaczek, Halina Mańka, Franciszek Dziendziel - wójt gminy.

Last update at: 24.11.2021
Author: Aleksander Matula
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected