2022

Laureaci XIX edycji - 2022

Helena Kluź urodziła się w Jarząbkowicach w 1960 r. Od najmłodszych lat była aktywna społecznie, udzielając się w samorządach klasowych i szkolnych. Po ukończeniu liceum medycznego w Cieszynie zajęła się wychowywaniem dzieci.  W tym czasie pomagała mieszkańcom Jarząbkowic udzielając pomocy pielęgniarskiej chorym i potrzebującym. Kiedy została wybrana przez zebranie wiejskie na sołtyskę Jarząbkowic  miała bardzo bliski kontakt z mieszkańcami, bo wszystkie sprawy trzeba było załatwić osobiście z powodu braku telefonów, a jedynym źródłem kontaktu z pogotowiem ratunkowym czy strażą pożarną było CB-radio. Jako sołtyska organizowała dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Bąkowie wyjazdy na basen, do zoo czy wesołego miasteczka. W 1997 zapisała się w pamięci mieszkańców jako  organizatorka zbiórek dla powodzian.  Organizowała również zbiórki dla pogorzelców. Sołtyską  była przez dwie kadencje od 1987 roku. W roku 1994 została wybraną Radną Gminy Pawłowice na kadencję 1994-1998, została również członkiem zarządu Gminy Pawłowice. Na przełomie ostatnich 20 lat pomagała przy organizowaniu różnych uroczystości i imprez okolicznościowych w sołectwie, między innymi: dożynek gminnych, powiatowych, spotkań z seniorami, spotkań z dziećmi organizując im warsztaty cukiernicze. Uczestniczyła również w organizacji pomocy dla gości z Ukrainy. Helena Kluź bezinteresownie pomaga innym i angażuje się w różnorodne  inicjatywy.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o. powstał w 2001  roku w Pniówku. Tutaj, przy ul. Kruczej 12 mieści się jego główna siedziba. Poza tym NZOZ „Zdrowie” obsługuje jeszcze trzy filie znajdujące się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 12, w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48 i w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Klubowej 2. W filiach działa Podstawowa Opieka Zdrowotna z lekarzem internistą i lekarzem pediatrą. Jest tutaj również pobierany materiał do przeprowadzenia badań laboratoryjnych.W sumie we wszystkich przychodniach prowadzonych przez NZOZ „Zdrowie” zdeklarowanych jest około 8200 pacjentów. Główną i zarazem największą placówką jest ośrodek przy ulicy Kruczej. Świadczy on usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. POZ oraz Ambulatoryjnej Opieki  Specjalistycznej tzw. AOS. Działają w nim również poradnie specjalistyczne: otolaryngologiczna, urazowo – ortopedyczna, neurologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna i medycyny pracy. NZOZ „Zdrowie” posiada sprzęt i urządzenia pozwalające na prowadzenie własnych pracowni diagnostyki laboratoryjnej, pracowni RTG, pracowni spirometrii, audiometrii, pracowni USG i EKG. Firma obsługuje około 40 firm, w tym między innymi Urząd Gminy Pawłowice, Gminny Zespół Komunalny i Wodociągi Pawłowice, a także największy zakład pracy w gminie Pawłowice czyli KWK „PNIÓWEK”. Od maja 2019 „Zdrowie” świadczy usługi w Punkcie Pierwszej Pomocy w kopalni „Pniówek”. Od stycznia 2022 r. placówka jako jedyna w okolicy wykonuje zabieg termolezji czyli zwalczania przewlekłego bólu. Wykonuje również USG bioderek dla niemowląt. Podczas epidemii covid-19 NZOZ  „Zdrowie” podjęło akcję szczepień i współpracowało z gminą Pawłowice w zakresie przekazywania dla mieszkańców ważnych informacji na temat szczepień. Ośrodek współpracuje z gminą w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców realizowanych z budżetu gminy, brał również udział w Dniach Promocji Zdrowia organizowanych przez Urząd Gminy Pawłowice. Świadectwem jakości usług realizowanych przez NZOZ „Zdrowie” jest posiadany certyfikat ISSO 9001.

Last update at: 16.11.2022
Author: Joanna Kiełkowska
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected