Projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


Projekty realizowane w Gminie Pawłowice:

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Pawłowice

- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pawłowice

- Rozwój ucznia naszą przyszłością

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

- Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach

- Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pawłowice

- Cyfrowa gmina

- Rozwijamy talenty młodych ludzi 

- Standardy obsługi inwestora w samorządzie

- Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice

- Poznawanie przez doświadczanie

- Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - etap 2

- Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła(PLUS) – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

- Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

- Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice

- Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice – etap 2

- „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy”

- "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice"

- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice 

- Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice

- Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie

- Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu

- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected