Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice – etap 2

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice – etap 2

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice – etap 2

Beneficjent: Gmina Pawłowice

Instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice

Opis projektu (cele projektu, grupa docelowa, planowane efekty):

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Pawłowice przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Pawłowice.

W ramach projektu powstaną 4 instalacje fotowoltaiczne typu on-grid zlokalizowane:
- na dachu Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Zjednoczenia 67 w Pawłowicach,
- na dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ul. Pukowca 5  w Pawłowicach,
- na dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (budynek Szkoły Podstawowej nr 2) przy ul. Pukowca 4 w Osiedlu Pawłowice,

- na dachu filii Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Wojska Polskiego 11 w Osiedlu Pawłowice.

Łączna moc instalacji to 171,9 kWp, a zakładana roczna produkcja energii to 163,017 MWhe.

Efektem ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2 o 127,316 ton/rok, a także ograniczenie o 0,00634 ton/rok emisji pyłu PM10.

Okres realizacji projektu: listopad 2019 r. - grudzień 2020 r.

Wartość całkowita: 957 050, 70 zł

Wartość projektu: 778 090,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 661 376,50 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii, dla poddziałania: 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.


Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359.

 

Last update at: 22.04.2021
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected