Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice

Beneficjent: Gmina Pawłowice

Instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice

 

Opis projektu (cele projektu, grupa docelowa, planowane efekty):

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Pawłowice przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Pawłowice.

W ramach projektu powstaną 3 instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane:
- na dachu Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach
- na dachu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach
- jako zadaszenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Pawłowice

Łączna moc instalacji to 118,59 kWp, a zakładana roczna produkcja energii to 105,6 MWh rocznie.

Efektem ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2 o 142,912 ton/rok, a także ograniczenie emisji pyłu PM10 105,6 kg/rok

Okres realizacji projektu: 2018-08-17 - 2018-12-31

Wartość projektu: 795 023,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 501 473,79 zł

 

Last update at: 31.05.2021
Author: Aleksandra Zachraj
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected