Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach

BUDOWA SCENY Z ZADASZENIEM I WIDOWNIĄ W PIELGRZYMOWICACH

 

Tytuł projektu: Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Wartość całkowita projektu: 753 244,16 zł

Dofinansowanie UE: 120 897,00 zł

Operacja pn.: „Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach", zostanie zrealizowana przy Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Operacja ma na celu udostępnienie mieszkańcom oraz turystom infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej wspartej w ramach LSR. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sceny z zadaszeniem o wymiarach 4,00 x 11,0 m, budowę widowni, przebudowę układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także budowę instalacji elektrycznej. 

Biuro projektu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-253 Pielgrzymowice,  czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00 (dodatkowo we wtorki w godz. 15:00-17:00 dyżur pod nr tel. 32 4756 358). Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 32 4723 108 lub 32 4756 358.

Media:

Artykuł pt. "Uczniów nie ma, ale inwestycje trwają" na w dniu 6.07.2021 r kliknij tutaj

Artykuł pt. "Gminna inauguracja roku szkolnego 2022/2023" w dniu 2.09.2022 r.  kliknij tutaj

Last update at: 28.04.2023
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected