Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

Gmina Pawłowice bierze udział w programie Cyfrowa Gmina, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-E, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu Gmina Pawłowice otrzyma 100 tys. zł dofinansowania na rozwój cyfrowy. Otrzymane fundusze, zostaną przeznaczone na rozbudowę serwerowni, aby lepiej chronić system informatyczny przed zagrożeniami z zewnątrz oraz na audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez certyfikowaną zewnętrzną firmę.

Cyfrowa Gmina to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce finansowany z Funduszy Europejskich.

Celem programu jest: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Unowocześniona serwerownia - artykuł na www z dn. 19.01.2022 r. Kliknij tutaj.

Zobacz plakat projektu. Kliknij tutaj.

Last update at: 18.03.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected