E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice

E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice    

"E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice" to tytuł projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych". Ideą projektu jest zintegrowanie większości publicznych portali internetowych w Gminie Pawłowice poprzez wykorzystanie jednego systemu zarządzania treścią. Celem projektu jest profesjonalizacja usług publicznych pawłowickiego samorządu świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Stworzenie pozytywnego wizerunku gminy, jako samorządu otwartego na innowacje technologiczne oraz e-rozwiązania skierowane do mieszkańców. Ułatwienie dostępu do informacji publicznych adresowanych do mieszkańców – stworzenie zintegrowanego systemu ułatwiającego szybkie wyszukiwanie informacji. Udostępnienie nowych usług interaktywnych świadczonych drogą elektroniczną, w tym również usług dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

 

Wartość projektu: 452 025,00 zł
Współfinansowanie  UE: 374 811,75 zł
Wkład własny: 77 213,25 zł
Okres realizacji projektu: od  01 września 2015r. do  31 grudnia 2017r.  Beneficjent: Gmina Pawłowice

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected