Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu

Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu


Opis projektu (cele, rezultaty, działania):
Projekt był wynikiem współpracy  rozpoczętej w 2006r. przez gminę  Pawłowice w Polsce  i miasta Tepliczka nad Vahom na Słowacji oraz wspólnej potrzeby wspierania inicjatyw służących zgłębianiu i wykorzystaniu potencjału kulturowego polsko-słowackiego pogranicza.

Celem projektu było zwiększenie zrównoważonego wykorzystania potencjału polsko-słowackiego pogranicza poprzez stworzenie oferty poświęconej odkrywaniu wspólnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego przez rodziny gmin Pawłowice i Tepliczka nad Vahom.

W rezultacie projekt skupił  45 osób z Polski oraz  45 osób ze Słowacji.  Zaplanowane działania przewidywały spotkania grupy w obu gminach.

W gminie Pawłowice odbyły się 3 spotkania:
- wspólnie kiszenie kapusty w październiku 2017r.,
- w marcu 2018r. -  spotkanie integracyjne skupione wokół ciekawostek przyrodniczych okolic m.in. wizyta inhalatorium opartym o zasoby wód solankowych w Zabłociu oraz wizytę w Zagrodzie Żubrów w Pszczynie,
- w maju 2018r. – spotkanie integracyjne oraz wspólny wyjazd na Górę Szyndzielnię.

W gminie Tepliczka nad Vahom grupy uczestniczyły:
- w listopadzie 2017r. – w spotkaniu  poświęconym tradycyjnemu szkubaniu gęsich piór oraz degustacji tradycyjnych potraw,
- w lutym 2018r. – we obchodach tradycyjnych, słowackich Fasiangów, czyli  kolorowego,  słowackiego karnawału,
- w kwietniu 2018r. – we wyjeździe do Terchovej, wiosce Janosika oraz

W przeprowadzonych w czerwcu 2018r. ankietach ewaluacyjnych, uczestnicy projektu potwierdzili, że dzięki spotkaniom, prezentacjom, wspólnym wyjazdom, zdobyli nową wiedzę, poszerzyli znajomości oraz zwiększyli swoją motywację do korzystania z zasobów polsko-słowackiego euroregionu.

 

Okres realizacji projektu:
Projekt był realizowany w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r.

Wartość projektu:  18 308,55 euro, w tym:
- dofinansowanie z Unii Europejskiej:  15 562, 26  euro (tj. 85 %  z Europejskiego  Fundusz Rozwoju Regionalnego),
- środki z budżetu państwa: 1254,90 euro
- wkład własny partnerów: 1151,91 euro Gmina Pawłowice oraz 339,48 euro Tepliczka nad Vahom

Materiały audiowizualne:
Więcej szczegółowych informacji, materiałów znajduje się na:

https://www.facebook.com/groups/138290600122833/?ref=br_rs

 

 

Last update at: 26.09.2018
Author: Aleksandra Zachraj
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected