Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Planowane przedsięwzięcie ukierunkowane jest na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów gminy Pawłowice poprzez utworzenie sieci rozproszonych węzłów przesiadkowych Bike&Ride oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących oraz rowerów pozostawionych na zadaszonych parkingach poprzez zastosowanie systemu monitoringu.

W ramach projektu wyznaczono 24 lokalizacji:

  1. Centrum przesiadkowe: Pawłowice
  2. Punkty przesiadkowe: Warszowice, Krzyżowice Kościół, Pawłowice Osiedle, Pniówek Dom Ludowy, Golasowice Szkoła, Pielgrzymowice Szkoła, Pielgrzymowice Szkoła Boisko, Pielgrzymowice Podlesie, Jarząbkowice
  3. Punkty Bike&Ride: Pielgrzymowice III, Pawłowice Wyzwolenia Baza, Pawłowice Wiadukt Wyzwolenia, Pawłowice Koźle, Pielgrzymowice Caritas Jastrzębska, Pielgrzymowice Bzie II, Pielgrzymowice Mała Strona, Jarząbkowice Świetlica, Krzyżowice PKS, Krzyżowice Kolonia-Śląska, Krzyżowice Bajka Śląska, Krzyżowice Bajka Zwycięstwa, Krzyżowice PGR, Warszowice Kościół Ewangelicki.

Termin realizacji

03-01-2019 - 12-31-2022

Wartość całkowita

6 421 908,72 zł

Koszty kwalifikowane

6 421 908,72 zł

Dofinansowanie

5 458 622,44 zł

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359. 

Foto: M. Kulig

 

Last update at: 07.02.2020
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected