Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice

Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice
Beneficjent: Gmina Pawłowice
Instytucja realizująca projekt: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Opis projektu (cele, grupa docelowa, planowane rezultaty):
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (ZSO) do oczekiwań rynku pracy.

Celami szczegółowymi są:
- udostępnienie 2 nowoczesnych pracowni zawodowych,
- dostosowanie oferty edukacyjnej ZSO do potrzeb rynku pracy,
- możliwość zdobycia przez uczniów klas zawodowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,
- podniesienie jakości publicznej edukacji w gminie (zwiększenie efektywności kształcenia oraz potencjału szkół zawodowych),
- w perspektywie kilkuletniej - zwiększenie liczby absolwentów klas technicznych i zawodowych (Vademecum stat. Powiat pszczyński 2016 r. 53,6% absolwentów kończy szkoły zawodowe lub technikum, 46,4% kończy liceum ogólnokształcące)
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz potencjału rozwoju firm poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego na ternie gminy.

Użytkownikami powstałej infrastruktury będą uczniowie klas technikum i szkoły branżowej w ZSO w Pawłowicach. Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 z pracowni będzie korzystało 140 uczniów.

Projekt obejmuje łącznie stworzenie 2 pracowni zawodowych:
- pracowni chłodnictwa i klimatyzacji,
- pracowni logistyki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- prace remontowo-budowlane,
- zakup wyposażenia.

Okres realizacji projektu: kwiecień - grudzień 2019 r.

Wartość projektu: 1 059 098,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 721 313,08 zł

Last update at: 26.02.2021
Author: Aleksandra Zachraj
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected