Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice

 

 

 

 

Tytuł projektu:

   Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice

 

Oś priorytetowa:   4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:  5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

 
 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie gminy Pawłowice. Zakres zaplanowanych prac w ramach inwestycji obejmuje:

− montaż 1020 opraw oświetleniowych,

− wymianę 261 sztuk słupów oświetlenia ulicznego,

− wymianę 248 sztuk wysięgników dla opraw na linii napowietrznej,

− montaż 4 szt. tablic informacyjno-promocyjnych.

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia wybranych ulic na terenie gminy Pawłowice, a także zapewnienie zgodności systemu oświetlenia z obowiązującą w tym zakresie normą (PN-EN 13 201).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w wyniku modernizacji zużycie energii przez system oświetlenia spadnie do wartości 146,38 MWh.

 

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359.

 

  

Termin realizacji:

22-05-2018 r. - 31-12-2020 r.

Wartość całkowita:

2 714 847,61 zł

Koszty kwalifikowane:

2 385 603,39 zł

Dofinansowanie:

2 027 762,88 zł

Last update at: 07.02.2020
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected