Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła(PLUS) – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła (PLUS) wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

 

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego

internetu o wysokich przepustowościach".

 

 

W maju 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ogłosiła konkurs,  w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Z informacji kuratoriów oświaty wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej gdyż nie miało takich możliwości technicznych. Dlatego uruchomiono 2. edycję, po „zdalnej szkole”, programu „zdalna szkoła+”. Program skierowano głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

W ramach naboru, Gmina Pawłowice uzyskała dofinansowanie w wysokości: 55 000,00 zł brutto, dzięki czemu zakupiono 25 sztuk laptopów, które następnie przekazano w czerwcu 2020 r. szkołom z terenu całej gminy.

 

 

 

 

 

Last update at: 10.05.2022
Author: Aleksander Matula
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected