Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Tytuł: Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 

Dzięki przystąpieniu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został pozyskany grant na działanie pn. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – Zdalna szkoła.

Zakupione laptopy będą rozdysponowane pomiędzy szkoły podstawowe i szkołę średnią, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice. Dzięki realizacji tego projektu siedem placówek edukacyjnych z naszej gminy otrzymała łącznie 36 laptopów, na kwotę 79 996,74 zł.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nowy sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych spowodowany zamknięciem placówek oświatowych wymusza na nauczycielach prowadzenie zajęć wychowawczo- dydaktycznych na odległość. Program ma umożliwić każdemu, zarówno nauczycielom jak i uczniom, dostęp do sprzętu, na którym będzie można realizować podstawy programowe.

Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 29 kwietnia 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

   

Last update at: 04.05.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected