Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice

Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice

 

 

Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO Pawłowice.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna,

Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego,

Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

 

Wartość całkowita projektu: 324 706,39 zł

Dofinansowanie UE: 274 138,11 zł

 

Projekt zakłada przebudowę sali lekcyjnej i fragmentu czytelni na potrzeby stworzenia pracowni instalacji i maszyn elektrycznych, z zapleczem na materiały dydaktyczne, w której będą odbywać się zajęcia dla uczniów (w tym z różnymi niepełnosprawnościami) technikum elektrycznego oraz górnictwa podziemnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J.Pawła II w Pawłowicach. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty remontowo-budowlane, instalacyjne i instalacji elektrycznej. W ramach projektu, oprócz przebudowy sali, planuje się zakup wyposażenia umożliwiającego naukę wykonywania instalacji elektrycznych w zasymulowanej instalacji, wyświetlonej na projektorze krótkoogniskowym, na ściance edukacyjnej. Pracownia będzie służyć do uzyskania kwalifikacji w zawodzie technika elektryka i górnictwa podziemnego. W ramach promocji ekologicznych systemów elektrotechnicznych, planuje się zakup zestawu dydaktycznego do fotowoltaiki, dzięki temu absolwenci uzyskają kompetencje do instalacji OZE. 

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, przy ul. Pukowca 5 w Pawłowicach, czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00 (dodatkowo we wtorki w godz. 15:00-17:00 dyżur pod nr tel. 32 4756 358). Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 32 4722 149 lub 32 4756 358.

Media:

Artykuł pt. "Nowa pracownia instalacji i maszyn elektrycznych" z dn. 1.06.2021 r. w Racjach Gminnych. Kliknij tutaj.

Artykuł pt. "Gmina pozyskała pieniądze - w ZSO będzie pracownia elektryczna" na www.pawlowice.pl w dn. 8.06.2021 r. Kliknij tutaj.

Artykuł pt. "Nowa pracownia zawodowa w szkole oddana do użytku!" na www.pawlowice.edu.pl w dn. 7.03.2022 r.  kliknij tutaj

Artykuł pt. "Nowoczesna i funkcjonalna" na www.pawlowice.pl w dn. 23.03.2022 r. Kliknij tutaj. 

Echa Regionu Pawłowice w Telewizji TVT w dn. 23.03.2022 r. Kliknij tutaj.

Artykuł pt. "Uroczyste otwarcie pracowni instalacji i maszyn elektrycznych!" na www.pawlowice.edu.pl w dn. 28.03.2022 r. Kliknij tutaj.

 

Last update at: 05.05.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected