Rozwój ucznia naszą przyszłością

Rozwój ucznia naszą przyszłością

 

Tytuł projektu: Rozwój ucznia naszą przyszłością.

Oś priorytetowa11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pt.: „Rozwój ucznia naszą przyszłością” skierowany będzie do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krzyżowicach, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 35 uczniów tej placówki, w tym do 16 uczennic, jak i do 6 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi. Celem głównym projektu jest: wzrost kompetencji kluczowych 35 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krzyżowicach w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

145 063,75 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE UE:

123 304,18 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA:

7 253,19 zł

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach, przy ul. Szkolnej 7 w Krzyżowicach (43-254), czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00 (tel. 32 4723715).

Rekrutacja do projektu. Przeczytaj tutaj

Rozwój ucznia naszą przyszłością - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 12.09.2022 r. Kliknij tutaj.

Półmetek projektu - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 21.03.2023 r. Kliknij tutaj

Last update at: 21.03.2023
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected