Standardy obsługi inwestora w samorządzie

Standardy obsługi inwestora w samorządzie

 

Gmina Pawłowice bierze udział w projekcie pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, a grupą docelową są jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jst w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w jst województwa śląskiego. Działania zaplanowane w ramach dwóch etapów projektu obejmują następujące aspekty:

  • dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej jst,
  • specjalistyczne szkolenia dla pracowników jst,
  • wizyty studyjne,
  • doradztwo indywidualne,
  • opracowanie filmu promującego atrakcyjność inwestycyjną jst,
  • zestaw do obsługi inwestorów w trybie on-line,
  • przygotowanie analizy potencjału gospodarczo-inwestycyjnego jst,
  • certyfikat wdrożenia krajowych standardów obsługi inwestora.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Last update at: 31.12.2021
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected