Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie

 

Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie
Beneficjent i instytucja realizująca projekt: Urząd Gminy Pawłowice, Gminne Zespół Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, Szkoła Podstawowa w Warszowicach.

Opis projektu (cele, grupa docelowa, planowane rezultaty):

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, fizyczno-informatycznych opartych na zasadzie eksperymentu.

Grupą docelową są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, I-II LO i I-IV Technikum.

Planuje się indywidualny wynik rozwoju kompetencji u 75% uczniów, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono 1 444 godzin zajęć.

Wartość projektu: 817.605,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 694.764,34 zł

Last update at: 26.09.2018
Author: Aldona Szurgot
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected