Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Pawłowice

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Pawłowice

 

 

Tytuł projektu: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Pawłowice

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa

9. Włączenie społeczne

Działanie

2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie

10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny

 

Projekt pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Pawłowice" skierowany będzie do 12 dzieci (8K, 4M), obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Pawłowice.
Celem projektu jest pomoc w opiece i wychowaniu w/w dzieci z wykorzystaniem potencjału Placówki Wsparcia Dziennego pn. "Różowe okulary" poprzez organizację zajęć aktywizujących, rozwijających pasje uczestników projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji tych zajęć, działania środowiskowe i integracyjne oraz zatrudnienie asystenta międzykulturowego świadczącego wsparcie językowe, w okresie od 1.10.2022 r. do 30.06.2023 r.
Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego pn. "Różowe okulary", ul. Wojska Polskiego 11, 43-251 Pawłowice.

 

Wartość całkowita:

  162 408,00 zł

Dofinansowanie UE:

  138 046,80 zł (85 %)

Informacje promocyjne dot. realizacji projektu:

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/zabawa-andrzejkowa/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-fotograficzne-1/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/park-lesnych-niespodzianek/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/brenna-kozia-zagroda/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/park-wodny-tychy/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-w-akademii-pana-kleksa/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-robotyki/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/dogoterapia-1/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-w-bajce-pana-kleksa/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/ciag-dalszy-warsztatow-robotyki/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-daktyloskopii-w-bajce-pana-kleksa/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/dogoterapia-w-swietlicy/

https://www.ops.pawlowice.pl/swietlica-srodowiskowa-rozowe-okulary/artykul/news/warsztaty-robotyki-1/

Last update at: 20.03.2023
Author: Aleksander Matula
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected