Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pawłowice

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pawłowice

 

 

Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pawłowice

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa

11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie

6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 38 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego podlegających pod Gminę Pawłowice - organ prowadzący szkoły, w okresie od 1.09.2022 r. do 31.03.2023 r., poprzez: zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal lekcyjnych.

 

Wartość całkowita:          34 411,76 zł

Dofinansowanie  UE:      29 249,99 zł (85 %)

Budżet państwa:              1 720,59 zł

 

Informacje w mediach:

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice” - artykuł na www.pawlowice.pl Kliknij tutaj.

 "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" - artykuł na www.oswiata.pawlowice.pl Kliknij tutaj.   

Last update at: 14.04.2023
Author: Aleksander Matula
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected