Honorowy Patronat Wójta

Honorowy Patronat Wójta Gminy Pawłowice i udział w komitetach honorowych

Honorowy Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia. Mogą być nim objęte wydarzenia o szczególnej randze kulturowej, społecznej, promocyjnej, sportowej lub innej, uznanej przez Wójta Gminy Pawłowice za ważne.

 

 

 

Last update at: 28.05.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected