Informacja SMS

Informacja SMS

Zachęcamy do korzystania z SMS-owej informacji dla mieszkańców. Każdy może otrzymywać bieżące informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, bezpieczeństwa, zdrowia i informacji urzędowych na swój telefon komórkowy. Za pomocą specjalnej platformy Urząd Gminy Pawłowice wysyła SMS-y do wszystkich, którzy najpierw dopiszą się do listy wysyłkowej. Aby to zrobić, trzeba wysłać SMS na numer 503 340 503 (koszt SMS-a wg stawki operatora - jest to opłata jednorazowa, korzystanie z serwisu jest bezpłatne) o treści:
 • ug1 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące bezpieczeństwa
 • ug2 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje urzędowe
 • ug3 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i innych
 • ug4 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • ug5 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące podatków
 • pawlowice - jeżeli chcesz otrzymywać wszystkie informacje
 

Istnieje możliwość otrzymywania SMS-ów np. z dwóch wybranych grup. W tym celu należy wysłać SMS-y o odpowiedniej treści np. pierwszy SMS o treści ug1, drugi o treści ug3 – wtedy będziemy otrzymywać informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualnych wydarzeń.

Aby anulować wcześniej włączoną usługę i nie otrzymywać więcej wiadomości należy wysłać SMS na numer 503 340 503 (koszt wg stawki operatora) o treści:

 • ug1 - aby anulować SMS dot. bezpieczeństwa
 • ug2 - aby anulować SMS dot. informacji urzędowych
 • ug3 - aby anulować SMS dot. aktualnych wydarzeń
 • ug4- aby anulować SMS dot. zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • ug5 - jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące podatków
 • pawlowice - aby anulować SMS dot. wszystkich informacji
 
Jeżeli zapisaliśmy się do np. dwóch grup, aby się z nich usunąć, należy wysłać dwa SMS-y o odpowiedniej treści np. pierwszy SMS o treści ug1, drugi SMS o treści ug3.
 

 

INFORMACJA: Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (numer telefonu) przez Urząd Gminy Pawłowice, w celu korzystania z prowadzonej przez Urząd Gminy Pawłowice usługi „Informacja SMS”. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą prawa dostępu do treści moich danych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego numeru telefonu z listy dystrybucyjnej usługi „Informacja SMS”.

 

Last update at: 24.02.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected