Wójt Gminy

Wójt Gminy Pawłowice

 
Franciszek Dziendziel 
 
Wójt Gminy Pawłowice
 


Kontakt:
telefon: (32) 4756 309
e-mail: f.dziendziel@pawlowice.pl
 

Data i miejsce urodzenia: 2 stycznia 1954 r., Żory
Stan cywilny: Żonaty
 

Wykształcenie:

1994 r. - Studia podyplomowe w zakresie Geologii Górniczej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
1979 r. - Studia magisterskie w zakresie Geologii ze specjalizacją hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Praktyka zawodowa:
1979 r. do 1987 r. - Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach
1987 r. do 1999 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. KWK "Marcel - Ruch 1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim
1999 r. do 2003 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. w Rybniku
2003 r. do 2003 r. - Kompania Węglowa S.A. KWK "Marcel" w Radlinie
2003 r. do 2004 r. - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. w Rybniku
2004 r. do 2019 r. (od 2015 r. urlop bezpłatny) - Kompania Węglowa S.A. w Katowicach
2014 r. do 2018 r. - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy Pawłowice (I kadencja)
2018 r. do nadal - Urząd Gminy Pawłowice - Wójt Gminy Pawłowice (II kadencja)

Zakres działań i kompetencji:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.
 2. Reprezentowanie Gminy i  Urzędu na zewnątrz.
 3. Przedkładanie Radzie Gminy  projektów uchwał.
 4. Przedkładanie  Radzie Gminy projektu  budżetu Gminy, ogłaszanie budżetu.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.
 6. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 7. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Gminy.
 8. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego.
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
 10. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych.
 11. Koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy.

 

Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy. Wybierany jest w wyborach bezpośrednich na okres pięciu lat. Kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Realizuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem. Jest zwierzchnikiem kierowników jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Zespołu Komunalnego, Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Zespołu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

                               Joanna Śmieja

                Zastępca Wójta Gminy Pawłowice

 

                                          Kontakt:
                                telefon: (32) 4756 309
                           e-mail: j.smieja@pawlowice.pl

 

 

 

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Wójta:

 1. Zastępowanie Wójta w pełnym zakresie kompetencji podczas jego nieobecności.

 2. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w zastępstwie Wójta.

 3. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i podległymi komórkami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.

 4. Koordynacja współdziałania między gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami Urzędu.

 5. Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy.

 6. Koordynowanie współpracy i współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy.

 7. Koordynowanie sprawami w zakresie:

       - działania instytucji kultury,

       - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

       - bezrobocia, ochrony zdrowia, opieki społecznej.

 1. Koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych.

 

**********************

 

W trakcie cotygodniowych dyżurów mieszkańcy mogą osobiście przedstawić wójtowi lub jego zastępcy swoje uwagi i problemy. W dniu dyżuru zazwyczaj przychodzi wiele osób, dlatego na spotkanie warto zapisać się wcześniej. Można to zrobić:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, I-sze piętro, biuro nr 1.2,

 • telefonicznie, pod nr tel. 32 47 56 309,

 • za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: m.manka@pawlowice.pl

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w biurze nr 1.3 (wejście przez sekretariat 1.2).

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w biurze nr 1.4 (wejście przez sekretariat 1.2).

Przyjęcia stron odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 17:15.

Last update at: 28.05.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected