Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”:

 

Więcej aktualnych informacji oraz wykaz zniżek zamieszczony jest na stronach: www.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, pok. 0.8 (parter), tel. 32 4756 347, 32 4756 342

 

Last update at: 28.05.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected