Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAWŁOWICE dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy) pozyskane ze strony Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach www.nfz-katowice.pl/stan na 16 marca 2020 roku.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy:
po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

----------------
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
– dla pacjentów poniżej 18 roku życia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
centrala: 32 475 99 60, lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej : 32 475 99 63, centrala główna: 32 478 42 00

WAŻNE: przed udaniem się na wizytę z dzieckiem należny zweryfikować telefonicznie dostępność godzinową pediatrów na dyżurze.

---------------
zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
– dla pacjentów powyżej 18 roku życia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jana Pawła II 7A
lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej : 32 478 42 07, centrala główna: 32 478 42 00

--------------
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach ul. Dąbrowskiego 20 (wejście od strony izby przyjęć)
tel.: 32 434 12 40
WAŻNE: przed udaniem się na wizytę z dzieckiem należny zweryfikować telefonicznie dostępność godzinową pediatrów na dyżurze.

-------------
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NFZ:
www.nfz-katowice.pl/

 

Całodobową opiekę wyjazdową świadczy:
Stacja Pogotowia Ratunkowego
tel. alarmowy 999 lub 112

Last update at: 19.03.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected