Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

     Promocja zdrowia umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i dążenie, aby rozwijały się one w kierunku zdrowych środowisk.    
     Obecnie w krajach rozwiniętych zasadniczym celem zdrowia publicznego jest zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom na tzw. choroby cywilizacyjne, czyli: choroby układu krążenia i nowotwory, urazy i wypadki, przewlekłe obturacyjne zmiany w układzie oddechowym, epidemie otyłości i cukrzycy, a także choroby zakaźne, w szczególności HIV/AIDS czy gruźlicę, które nadal powodują większość przedwczesnych zgonów i zagrażają jakości życia ludzi.
     Ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej są programy profilaktyczne. Pozwalają one na skorzystanie przez mieszkańców gminy z bezpłatnego przeprowadzenia  wielu niezwykle ważnych badań.

 

Profilaktyczne programy finansowane z budżetu gmin

 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy  wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2019 – 2022”

  DLA KOGO

  Program skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice, które zostały ukąszone przez kleszcza (nie wcześniej jednak niż po 6 tygodniach od momentu ugryzienia), a także osoby, które zaobserwowały u siebie objawy wskazujące na możliwość ugryzienia, a przeoczyły ten moment.

  PRZEBIEG BADAŃ I KONSULTACJI

  Program rozpoczyna się przeprowadzeniem przez lekarza wywiadu i wypełnienia kwestionariusza kwalifikacyjnego, w celu wyłonienia osób z podejrzeniem choroby. Pacjenci, u których istnieje ryzyko zakażenia boreliozą zostaną skierowani na badania diagnostyczne- wykonanie testu Elisa w klasie IgM oraz IgG.

  W przypadku, gdy wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę- test potwierdzający Western- Blot w klasie IgM oraz IgG z wynikami którego zostanie skierowany na konsultację do specjalisty chorób zakaźnych, gdzie uzyska informację o ewentualnej potrzebie podjęcia dalszego leczenia w ramach NFZ.

  Placówki zdrowia kwalifikujące do badania (w godzinach pracy placówki):

  NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A

  NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12

  NZOZ „ARTIMED”– Golasowice, ul. Korczaka 6

  Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48 

  Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12

  Miejsca realizacji badań (w godzinach pracy punktu pobrań):

  NZOZ Remedium – Pawłowice, ul. Górnicza 14A  - punkt pobrań

  NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Krucza 12  - punkt pobrań

  NZOZ „ARTIMED”– Golasowice, ul. Korczaka 6 – punkt pobrań

  Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Krzyżowice, ul. Ligonia 48 - punkt pobrań

  Przychodnia POZ NZOZ „Zdrowie” – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12 - punkt pobrań

  Punkt Pobrań Diagnostyka – Pawłowice ul. Wodzisławska 17

Profilaktyczne programy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ): zobacz

Last update at: 22.06.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected