Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

     Promocja zdrowia umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i dążenie, aby rozwijały się one w kierunku zdrowych środowisk.    
     Obecnie w krajach rozwiniętych zasadniczym celem zdrowia publicznego jest zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom na tzw. choroby cywilizacyjne, czyli: choroby układu krążenia i nowotwory, urazy i wypadki, przewlekłe obturacyjne zmiany w układzie oddechowym, epidemie otyłości i cukrzycy, a także choroby zakaźne, w szczególności HIV/AIDS czy gruźlicę, które nadal powodują większość przedwczesnych zgonów i zagrażają jakości życia ludzi.
     Ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej są programy profilaktyczne. Pozwalają one na skorzystanie przez mieszkańców gminy z bezpłatnego przeprowadzenia  wielu niezwykle ważnych badań.

 

Profilaktyczne programy finansowane z budżetu gminy

 • Opieka zdrowotna nad dziećmi z terenu gminy Pawłowice uczęszczających do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

  Z budżetu Gminy realizowany jest profilaktyczny program zdrowotny w przedmiocie prowadzenia higieny przedszkolnej, w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi z terenu gminy Pawłowice uczęszczające do publicznych  placówek oświatowo-wychowawczych.

  Opieką pielęgniarską – w ramach programu - objęte są wszystkie dzieci z terenu gminy Pawłowice uczęszczające do:
  - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach, ul. Szkolna 1A
  - Zespół Szkolno–Przedszkolny w Pawłowicach ul. Ludowego Wojska Polskiego 3
  - Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach, ul. Miarki 8
  - Publiczne Przedszkole w Warszowicach, ul. Pszczyńska 74
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, ul. Szkolna 7
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2

 

Profilaktyczne programy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ): zobacz

Last update at: 28.05.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected